Kinnarps Next Office™

- ОТ ИДЕЯТА КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯТА

Нашата интерпретация на 'активна' работна среда, ориентирана към различните типове процеси, е един цялостен подход, при който се вземат предвид различни параметри, като например физическата среда; управлението / организацията; и технологична среда.

Преходът към процесо-ориентиран подход на работата (Activity Based Working) не е просто един интериорен проект, но е и проект за радикална промяна, изискващ солидни познания и опит. Целта ни е, чрез нашата Next Office програма, да демонстрираме няколко комплексни широкобхватни решения, които можем да ви предложим.

Добре дошли в Next Office™.