Naše hlavní zásady

Základní hodnoty jsou pro nás důležité. Mají na činnost společnosti Kinnarps příznivý vliv – od obchodní politiky společnosti Kinnarps po naše kontakty s jinými lidmi. Jsou přímým dědictvím po zakladatelích společnosti Kinnarps, Evy a Jarl Anderssonových, a přispívají k úspěchu naší společnosti.

Základní hodnoty, o které ve společnosti Kinnarps stále usilujeme:

Myšlení směrem dopředu a kreativita

Pokoušíme se o neustálý rozvoj a o hledání příležitostí. Snažíme se být kreativní, odlišní a snažíme se dokázat to, co nikdo ještě nedokázal. Pracujeme efektivně, vytrvale a stále se pokoušíme být ještě lepší.

Nezávislost a profesionalismus

Věříme našim znalostem a dovednostem a věříme v příležitosti, které se naskýtají. Pracujeme takovým způsobem, abychom mohli být na svou profesi hrdí a usilujeme o osobní rozvoj.

Upřímnost a pokora

Snažíme se být při každé komunikaci otevření a upřímní a chovat se s respektem vůči všem lidem bez ohledu na jejich stav či postavení. Dodržujeme zákony a předpisy a své sliby.

Odpovědnost a pochopení souvislostí

Snažíme se nést odpovědnost, hospodárně využívat zdroje a provádět svou činnost tak, aby byly trvale udržitelné. Jdeme ke kořeni problému a hledáme skutečné potřeby u dlouhodobých řešení. Chápeme souvislosti, předvídáme důsledky, bereme v úvahu všechny aspekty, hodnotíme a vyvažujeme.