Odpovědnost za kvalitu

Společnost Kinnarps nekompromisně sleduje a dodržuje vysokou kvalitu všech výrobků a poskytovaných služeb. Technicky vyspělá výroba nemá v Evropě konkurenci. Nejen trojice výrobních závodů ve švédských městech Kinnarp, Jönköping a Skillingard, ale rovněž všichni dodavatelé splňují vysoké standardy podléhající certifikaci ISO 9001. Kinnarps testuje konstrukci výrobků ve vlastní laboratoři, která je autorizována k provádění testů ve shodě s platnými evropskými normami. Díky dlouhodobým poznatkům nabízí Kinnarps široký výběr stylů nábytku, druhů používaného dřeva i ostatních materiálů, kvalitních a odolných látek a pestrou paletu barev. Přes tři tisícovky zaměstnanců na více než 200 místech světa pečuje o spokojenost zákazníků a vytváří efektivní, příjemné, moderní a zdravé pracovní prostředí pro 21. století.

.