Naše koncepce lidských zdrojů

Chcete se k nám připojit?

Práce není jen o výsledcích a výkonech, neméně důležité je uspokojení z dosažení něčeho podstatného. Nezbytným předpokladem úspěchu společnosti Kinnarps je náš důraz na závazek a angažovanost. Toto je naše krédo:

Zaměstnáváme skutečné lidi – nikoli pouhé pracovníky. Jsme místní rodinnou firmou, která se vyvinula v globální komunitu s několika tisíci zaměstnanci po celém světě. Naším cílem je dát každému jednotlivci příležitost osobně se podílet na rozvoji společnosti – na základě cílů naší společnosti – jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu, a v odezvě na stále rychlejší tempo změn.

Abychom byli i nadále úspěšní, musíme být schopni se rychle změnit, získávat nové know-how, opatrně přiživovat naše ambice a být vnímaví vůči požadavkům trhu a prostředí. Potřeby společnosti slaďujeme s možnostmi a potřebami našich zaměstnanců. To nám poskytuje solidní základ pro rozvoj naší činnosti i pracovních sil, abychom uspokojili potřeby budoucnosti. Máme volnost k rozvoji v rámci rozsahu naší stávající práce nebo můžeme hledat nové pozice a výzvy v rámci skupiny.

Vhodné pracovní prostředí je nezbytným předpokladem pro rozvoj pohody a kreativity. Naší ambicí je uvažovat celého člověka a vytvořit vhodnou rovnováhu mezi prací a volným časem. Aktivně propagujeme různé aktivity pro podporu zdraví a tělesné zdatnosti a řadu sportovních a společenských iniciativ zaměřených na optimalizaci zdraví našich zaměstnanců.