image

Je vaše pracoviště přizpůsobeno vašim potřebám?

Každý jsme jiný
Vytvoření ergonomického a efektivního pracoviště souvisí do určité míry s fyzickými možnostmi každého zaměstnance a částečně s prací, kterou vykonává. Samozřejmě víme, že muži a ženy, velcí a malí, mladí a staří – vyžadují různá řešení. Podobně víme, že člověk, jenž hodně telefonuje, potřebuje sedět jinak než ten, který převážně pracuje na počítači. Ale mnozí stále trvají na tom, aby se kanceláře navrhovaly tak, jako bychom byli všichni stejní a měli stejné pracovní úkoly. To je sice lidské, ale z dlouhodobé perspektivy nákladné. 

„ Přizpůsobení pracoviště jednotlivci závisí na znalostech i na řešeních designu interiéru. My nabízíme obojí.“
/Philippe Arin, hlavní designér, Kinnarps France


Telefonické centrum s pracovišti vybavenými účinnou zvukovou izolací

              


Manažerské pracoviště nabízí dobrou ergonomii zaměstnancům i návštěvníkům

              


Počítačové centrum s rychle nastavitelnými pracovními místy pro mobilní zaměstnance

        


Hromadné pracoviště pro tvořivou práci umožňuje kvalitní komunikaci ve skupině

              


image