image

Vždy budeme lidskými bytostmi

Buďte trochu dětinští!

Až se v budoucnosti naše děti ohlédnou zpět na dnešní kanceláře, možná se budou některým věcem smát. Technologický rozvoj totiž určitě ovlivní nejen vybavení, jaké budeme používat, ale i způsob naší práce. Způsoby práce a pracovní polohy se pravděpodobně změní - budeme u našich stolů více stát nebo budeme ještě mobilnější. Ve společnosti Kinnarps samozřejmě o těchto problémech diskutujeme a analyzujeme je, abychom mohli nabídnout kompletní, efektivní a ergonomická řešení i v budoucnu. Ale i když se technologie vyvine a pracovní procesy se změní, fyzické a duševní potřeby člověka zůstanou do značné míry stejné. A právě pro lidi vyvíjíme naše řešení.

„Až budu dospělý, nebudu sedět v nějaké nudné kanceláři a pořád dokola telefonovat. Chci hrát počítačové hry, skákat na trampolíně a házet sněhové koule na svého velkého bratra.“
/Anna, 6 let

image