Co je IUCN?

Mezinárodní unie pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature – IUCN), která se pravděpodobně nejvíce proslavila založením Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a vytvořením Červeného seznamu ohrožených druhů (IUCN Red List of Threatened Species™), ve světě pomáhá najít pragmatická řešení nejpalčivějších ekologických a rozvojových problémů. Jejím cílem je ovlivnit a podpořit komunity a národy po celém světě, pomoci jim chránit integritu a diverzitu přírody a zajistit rovnost a ekologickou udržitelnost využití přírodních zdrojů.

IUCN je nejstarší a největší globální ekologickou sítí na světě. Jedná se o unii s demokratickým členstvím, která zahrnuje více než 1 000 vládních a nevládních členských organizací a téměř 11 000 dobrovolných vědeckých pracovníků ve více než 160 zemích.

Unie podporuje vědecký výzkum, řídí projekty v terénu po celém světě a sjednocuje spolupráci vlád, nevládních organizací, institucí OSN, společností a místních komunit na vytváření a implementaci zásad, zákonů a nejlepších postupů.

IUCN byla založena v říjnu 1948 po mezinárodní konferenci ve francouzském Fontainebleau jako Mezinárodní unie pro ochranu přírody (International Union for the Protection of Nature – IUPN).

Činnost IUCN zajišťuje více než 1 000 odborných pracovníků v 60 kancelářích a stovky partnerů po celém světě z řad nevládních organizací a veřejného a soukromého sektoru. Sídlo unie je v Glandu u švýcarské Ženevy.