image

Co bylo úkolem společnosti Kinnarps

Společnost Kinnarps byla požádána, aby IUCN pomohla zvládnout přechod od práce zaměstnanců v modulových kancelářích k práci v nové kanceláři v otevřeném prostoru.

Bylo také důležité, aby nové kanceláře byly flexibilní a bylo možné je adaptovat pro různé počty lidí a pro široké spektrum konfigurací pro práci a jednání.

Projektový úkol zahrnoval plánování prostoru a zařízení přes 130 pracovních stanic, dvou konferenčních místností s velkou kapacitou, několika jednacích místností, jídelny pro více než sto lidí a návštěvnického centra, a to vše v rámci dostupné podlahové plochy a v souladu s parametry stanovenými ekologickými energetickými a klimatizačními systémy, které byly v budově nainstalované.