image

Plánování provedené společností Kinnarps

Tým, který vedl projekt pro IUCN a který zahrnuje architekty společnosti AGPS, byl pozván na prohlídku výrobních podniků společnosti Kinnarps ve Švédsku, aby prověřil, že je přístup společnosti k udržitelné výrobě v souladu s přísnými ekologickými požadavky budovy.

Společnost Kinnarps a management IUCN úzce spolupracovaly v jednom týmu na vývoji a implementaci analýzy pracovního prostoru a online průzkumu mezi zaměstnanci. Dále spolupracovaly na instalaci zkušebních pracovišť, jejichž cílem bylo dosažení konsenzu mezi přesouvanými lidmi, a to aniž by došlo k odcizení pracovníků ponechaných ve staré budově.

Průzkum mezi zaměstnanci a analýza pracovního prostoru ukázaly, že zvláště důležitou otázkou jsou jednak potenciální problémy s hlukem v novém otevřeném kancelářském prostoru a jednak to, že výsledkem přechodu ze samostatných kanceláří může být menší počet místností pro jednání a důvěrné telefonní hovory.  Také vyšlo najevo, že mnoho zaměstnanců trpí syndromem RSI (onemocnění z opakovaného přepětí) a má problémy se zády. Tyto potíže mohou mít původ ve špatně navrženém stávajícím pracovišti a nenastavitelných židlích.

V původní budově IUCN byly nainstalovány tři různé ukázkové soupravy nábytku, které představovaly dostupné možnosti.  Tyto soupravy byly testovány tak, že byly používány jako skutečné pracovní stanice. Během testovacího období byl proveden druhý průzkum s cílem zjistit, jaké židle, stoly a úložné jednotky zaměstnanci IUCN preferují.

Plánování bylo dlouhodobým procesem, ve kterém tým pravidelně jednal prostřednictvím videokonferencí, aby předešel emisím uhlíku vznikajícím při cestování na zbytečně častá mezinárodní jednání."