image

Veškerá zařízení pro nové sídlo IUCN během dvou týdnů dodali a nainstalovali vlastní řidiči společnosti Kinnarps.

V souladu se závazkem společnosti Kinnarps ohledně odpovědnosti vůči životnímu prostředí bylo vše dodáno vlastními ekologickými „modrými“ nákladními vozy společnosti, které jezdí na ekologickou naftu a které jsou vybavené pneumatikami, jež předcházejí emisím olejů s vysokým obsahem aromatických uhlovodíků. Nákladní vozy odpovědně a ekologicky řídí zaměstnanci společnosti, kteří jsou také vyškolenými a zkušenými montéry.

Během dopravy byl nábytek pro ochranu zabalen do pokrývek Kinnarps chráněných obchodní značkou a do opětovně použitelného kartónového obalu. Tyto pokrývky a obaly byly pak naloženy na nákladní vůz a odvezeny zpět do švédských výrobních podniků k opětovnému použití. Díky využití vlastních montérů mohla společnost Kinnarps zajistit, že každý pracovník podílející se na projektu pro IUCN byl dobře obeznámen s požadavky, které ekologický statut budovy klade na své uživatele. Znali a respektovali potřebné detaily.

Například to, že je nutné zavírat dveře, aby byl systém cirkulace čerstvého vzduchu účinný, a že dispoziční řešení nábytku musí fungovat v rámci konfigurace elektrických zásuvek určené snahou minimalizovat použití materiálů. Během doby montáže bydleli montéři v kabinách svých nákladních vozů, aby se využila každá dostupná pracovní hodina a aby byli vždy při ruce.

Konečný výsledek

Přirozená jednoduchost nábytku společnosti Kinnarps ve skandinávském stylu dokonale budovu doplňuje a oživuje interiér. „Použití barev prostor polidštilo a myslím, že se jedná o opravdu nádhernou budovu. Díky svým hrubým betonovým stěnám však zřejmě není nádherná tak, jak to lidé obvykle očekávají.“

Společnost Kinnarps dodala úplné řešení pro celou budovu, včetně pracovních stanic, odpočinkových oblastí, flexibilních konferenčních a školicích místností a restaurace. Následující obrázky poskytují přehled dokončeného interiéru. Také je uveden krátký popis každé oblasti. Chcete-li je zobrazit, posuňte zobrazení a klikněte ve výše uvedeném snímku na obrázek miniatury.

Další obrázky najdete v knihovně obrázků.