image

Jedna z konferenčních místností je Červená místnost, která slouží k řízení Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN (IUCN Red List of Threatened Species™). Evidují se v ní a zveřejňují druhy flóry a fauny s vyšším rizikem globálního vyhynutí (tj. druhy klasifikované jako kriticky ohrožené, ohrožené a zranitelné).

Jasně červená povrchová úprava zařízení zdůrazňuje důležitost funkce této místnosti.