Proč byla vybrána společnost Kinnarps

Zařizovací produkty společnosti Kinnarps byly vybrány díky dlouhé tradici ekologické odpovědnosti této společnosti. Významným faktorem byla její aktivní podpora nezávislé mezinárodní nevládní organizace FSC (Forestry Stewardship Council), která se věnuje podpoře zodpovědného hospodaření se světovými lesy.

Jedinečné na společnosti Kinnarps je to, že řídí celé své podnikání od začátku do konce, takže je schopná přijmout ekologickou odpovědnost za každou fázi a zajistit nejlepší postup – od pořizování surových materiálů v souladu s koncepcí udržitelnosti až po vývoj ekologičtějších výrobních systémů, od opětovného použití a recyklace zbytkových materiálů ve svých továrnách až po minimalizaci uhlíkových emisí svých dodávek.

Jakožto uznání svého trvalého úsilí o ochranu životního prostředí obdržela společnost Kinnarps od Švédské rady pro řízení ochrany životního prostředí statut ekologického dodavatele roku.

Od svého založení v roce 1942 společnost Kinnarps vyrostla v druhého největšího dodavatele kancelářského zařízení v Evropě a má distribuční pobočky ve více než 40 zemích po celém světě.

Aby se splnily náročné ekologické požadavky příslušného statutu LEED, bylo velmi důležité najít dodavatele nábytku, který by vyhověl cíli vytvořit jednu z celkově nejekologičtějších budov v Evropě. Nejednalo se o hledání vybraných ekologických produktů, ale o potřebu najít společnost s přísnými zásadami udržitelného rozvoje v celém svém portfoliu produktů a procesů.

Podnikání společnosti Kinnarps se vyznačuje aktivním úsilím o ochranu životního prostředí a neustálým zlepšováním. Cílem našich ekologických aktivit je dlouhodobý, udržitelný rozvoj. Společnost se zaměřuje na použití nejmenšího možného množství zdrojů a na co možná nejmenší ekologický dopad. Postup podle této politiky představuje společnou odpovědnost a úkol managementu a všech zaměstnanců.

Politika životního prostředí společnosti Kinnarps

Podnikání společnosti Kinnarps se vyznačuje aktivním úsilím o ochranu životního prostředí a neustálým zlepšováním. Cílem našich ekologických aktivit je dlouhodobý, udržitelný rozvoj. Společnost se zaměřuje na použití nejmenšího možného množství zdrojů a na co možná nejmenší ekologický dopad. Postup podle této politiky představuje společnou odpovědnost a úkol managementu a všech zaměstnanců.
V zájmu dosažení těchto cílů trvale usilujeme o: Zodpovědné lesní hospodářství
Veškeré surové dřevo získáváme ze zodpovědně řízených a pokud možno ekologicky certifikovaných lesů.

Efektivní doprava

Dopravujeme své zboží nejefektivnějším způsobem ve vozech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a v opakovatelně použitelných obalech.

Komunikace

Vedeme otevřený dialog o ekologických otázkách jak uvnitř společnosti, tak s našimi dodavateli i s lidmi a organizacemi kolem nás.

Odborné znalosti

Poskytováním informací a školením rozvíjíme a obnovujeme ekologické dovednosti našich zaměstnanců.

Dobré pracovní prostředí

Ve všech procesech vyvíjíme pracovní prostředí, které podporuje velké pracovní nasazení, inspiruje, přispívá k osobnímu rozvoji a je bezpečné.

Prevence

Řešením potenciálních problémů přímo u zdroje zabraňujeme nežádoucím dopadům na životní prostředí.

Hospodárné využití

Zajišťujeme úsporné využití materiálů a energie a recyklujeme zbytky a odpad.

Opatrnost

Při plánování prosazujeme prevenci ekologických havárií a minimalizujeme použití látek a chemikálií, které mohou být nebezpečné lidem či životnímu prostředí.

Přístup životního cyklu

Pomocí přístupu životního cyklu přizpůsobujeme výrobní procesy a vývoj produktů tak, aby se v současnosti i budoucnosti snížil dopad na životní prostředí.

Plnění předpisů

Zajišťujeme plnění příslušných ekologických zákonných předpisů.

image
image image

Další informace o ekologickém úsilí společnosti Kinnarps

Ekologická zpráva

Politika životního prostředí

Certifikace