Materia Group koupila
NC Möbler

Prední výrobce nábytku, skupina Materia Group, roste navzdory financní krizi a recesi. Skupina, která nyní zahrnuje výrobce originálního nábytku, spolecnost Materia v Tranåsu a spolecnost Skandiform ve Vinslöv, má obrat 215 milionu SEK a 90 zamestnancu. Od roku 2004 ji vlastní spolecnost Kinnarps se závody v 36 zemích. Výrazné mezinárodní pusobení nového majitele zarucuje firmám Materia a Skandiform rust založený na vývozu.

Prední výrobce nábytku, skupina Materia Group, roste navzdory financní krizi a recesi. Skupina, která nyní zahrnuje výrobce originálního nábytku, spolecnost Materia v Tranåsu a spolecnost Skandiform ve Vinslöv, má obrat 215 milionu SEK a 90 zamestnancu. Od roku 2004 ji vlastní spolecnost Kinnarps se závody v 36 zemích. Výrazné mezinárodní pusobení nového majitele zarucuje firmám Materia a Skandiform rust založený na vývozu.

Dne 1. zárí skupinu posílí akvizice spolecnosti NC Möbler ve Valdemarsviku
Spolecnost NC je tradicní výrobce dreveného nábytku, který získal úspešný image díky dlouhodobé spolupráci s nekterými predními návrhári nábytku ve Skandinávii, jako napr. Björnem Dahlströmem a Peterem Anderssonem. Spolecnost si vydobyla celní postavení v okruhu švédských výrobcu originálního nábytku.

„Tato akvizice me skutecne teší,“ konstatuje generální reditel Materia Group Lars Bülow. „NC má vlastní, specifický návrhárský styl a bude ideálním doplnkem silných znacek spolecností Materia a Skandiform. NC reprezentuje úžasnou renesanci v sektoru výroby nábytku pro zdravotnictví, kde si všímáme rostoucího trhu a velkého rozvojového potenciálu ve Švédsku i na mezinárodním poli.“

Spolecnost NC se stala nejvetší znackou ve Skandinávii v oblasti kreativního nábytku pro zdravotnictví
Díky této akvizici bude produktová rada Skandiform Care presunuta do spolecnosti NC, která se tak stane lídrem na trhu v celém tomto obchodním sektoru. Skandiform následne posílí a rozšírí svuj hlavní sortiment originálního nábytku pro kanceláre a verejné prostory. Aktivity spolecnosti NC se budou soustredit na inovace. Firma bude lídrem vývoje a bude díky své orientaci na obnovenou funkcnost a univerzalitu návrhu pusobit jako stimulacní a inspirující faktor.

„Zdravotnické prostory zítrka budou klást zcela nové požadavky. Budoucí príjemci péce zdaleka nebudou spokojeni s vcerejším nábytkem. Rozhodli jsme se uvést na trh koncept NORDIC CARE, neboli koncept skandinávské péce, kde výraz „péce“ znamená širší záber než jen nábytek pro zdravotnictví. Pro nás symbolizuje koncept NORDIC CARE naši skandinávskou tradici péce o lidi i životní prostredí. V našich výrobcích se budou zretelne odrážet zásadní hodnoty založené na demokracii, úcasti a odpovednosti,“ ríká reditel marketingu spolecnosti NC Johan Franzén.

Prodávající je s prevodem firmy spokojen
Stávající šéf spolecnosti NC a zároven zástupce druhé generace majitelu Peter Åkeson opustí svuj post generálního reditele soucasne s akvizicí 1. zárí, kdy se funkce ujme Lars Bülow.

„Clovek se cítí dobre, když predává štafetový kolík novému majiteli s dlouhodobou strategií a silným financním zázemím. Spolecnost Materia Group má rustové ambice, vudcí schopnosti a rozsáhlou prodejní sít v mnoha zemích. NC tak zafouká do plachet sveží vítr,“ konstatuje Peter Åkeson.

Máte li zájem o další informace, obratte se prosím na tyto osoby:
Peter Åkeson, reditel NC Möbler AB +46 708 – 14 19 21 peter@ncmobler.se

Johan Franzén, reditel marketingu NC +46 708 – 51 15 60 johan@ncmobler.se

Lars Bülow, generální reditel Materia Group AB +46 705 – 38 56 05 lars.b@materia.se

Peter Åkeson and Lars Bülow