Společnost Kinnarps vybavuje jednu z nejekologičtějších budov světa

Společnost Kinnarps byla vybrána, aby dodala veškeré nábytkové vybavení pro nové ústředí jedné z předních mezinárodních organizací pro udržitelný rozvoj, IUCN, plánované ve švýcarském Gland. IUCN měla za cíl vytvořit jednu z nejekologičtějších kancelářských budov světa. Společnost Kinnarps byla vybrána pro své dlouhodobé úsilí o udržitelnou výrobu a rozvoj.

Nové ústředí IUCN, IUCN Conservation Centre, bude odebírat 95 % své spotřeby energie z obnovitelných zdrojů jako je solární a geotermální energie. IUCN si také vybrala partnery s jasným profilem udržitelného rozvoje v jednotlivých segmentech. Společnost Kinnarps je jediným dodavatelem z Švédska.

Nábytek Kinnarps byl vybrán také díky dlouhé tradici společnosti v úsilí o udržitelný rozvoj a aktivní podpoře iniciativy FSC, nezávislé mezinárodní organizace pro odpovědné lesní hospodaření. Od svého založení v roce 1942 společnost Kinnarps vyrostla ve třetího největšího evropského dodavatele kancelářského nábytku s distribucí pokrývající 25 zemí.

“Jedním z klíčových cílů nového Conservation Centre IUCN je předvést v globálním měřítku, jak se sejdou ty nejvyšší standardy co se týče ekologické účinnosti,” vysvětluje paní Julia Marton-Lefèvre, generální ředitelka IUCN. “Spolupráce s partnery jako je Kinnarps, kteří praktikují principy udržitelného rozvoje, nám umožňuje realizovat tuto vizi opravdu naplno.”

IUCN je nejstarší a největší globální ekologickou sítí na světě sdružující 10 000 vědců a přes 1000 vládních úřadů a nevládních organizací ze 181 zemí. Conservation Centre IUCN bude místem setkávání pro libovolné organizace světa, které se zajímají o udržitelný rozvoj.

“Přístup k životnímu prostředí zahrnující udržitelný rozvoj byl pro Kinnarps vždy zásadní. Proto nás ještě více těší, že jsme byli vybráni za partnera významnou globální organizací jako je IUCN. Zároveň to podpoří naše úsilí klást v budoucnu na udržitelnost ještě větší důraz,” říká Henry Jarlsson, generální ředitel a prezident společnosti Kinnarps, a také syn zakladatelů, Jarl a Evy Anderssonových.

Architektura budovy minimalizuje spotřebu energie. Balkóny a nastavitelné žaluzie pomohou zabránit přehřívání v létě a umožní pasivní získávání sluneční energie v zimě, při současném využití přirozeného světla v prostoru. Výrobky společnosti Kinnarps se svým skandinávským designem a ekologickým profilem dokonale zapadnou do této "zelené" budovy.

Další informace:
Kinnarps
Henry Jarlsson, generální ředitel a prezident společnosti Kinnarps
Telefon: 0515-38004
E-mail: henry.jarlsson@kinnarps.se

Ida Gustafsson, tisková mluvčí Kinnarps AB
Telefon: 0515-383 89
E-mail: ida.gustafsson@kinnarps.se

IUCN
Sarah Halls, IUCN - styk s médii
Telefon: +41 (22) 999 0127 / Mob: +41 (79) 528 3486
E-mail: sarah.halls@iucn.org

 

Společnost Kinnarps dodává řešení interiérů pro kanceláře a jiné veřejné prostory. Celý řetězec od surovin až po hotové výrobky je podřízen vysoké kvalitě a malému dopadu na životní prostředí. Společnost založili v roce 1942 Jarl a Evy Anderssonovi a stále ji vlastní rodina. Společnost Kinnarps je třetím největším evropským dodavatelem a distribuuje své výrobky do 35 zemí. Kromě řešení Kinnarps společnost prodává také výrobky dceřiných společností Skandiform, Materia a Klaessons. Společnost Kinnarps má roční obrat 350 milionů euro a má 2200 zaměstnanců.

IUCN (International Union for Conservation of Nature) je největší a nejvýznamnější světová síť pro ochranu prostředí. Sjednocuje v rámci unikátního celosvětového partnerství 82 států, 111 vládních úřadů, přes 800 nevládních organizací a přibližně 10 000 vědců a odborníků ze 181 zemí. Posláním organizace je ovlivňovat, podporovat a pomáhat společnostem na celém světě chránit celistvost a rozmanitost přírody a zajistit, že jakékoli využití přírodních zdrojů bude probíhat poctivým a udržitelným způsobem z ekologického hlediska.
IUCN je organizace zahrnující mnoho kultur a mnoho jazyků. Má 1000 pracovníků v 62 zemích Sídlí v Glandu, ve Švýcarsku.