Textilie

 

Oeko-Tex - je celosvětový standard požadavků, který zajišťuje, že textilie prošla testem a neobsahuje takové koncentrace nebezpečných látek, které by mohly být nebezpečné pro zdraví člověka.


Květina EU – Systémem ekologických značek EU jsou označovány výrobky, které splňují náročné požadavky na kvalitu z hlediska vztahu k životnímu prostředí. Certifikát květiny je kontrolován
nezávislými veřejnými orgány a zahrnuje dopad výrobku na životní prostředí během jeho celého životního cyklu.