image

Harmoni mellem krop og sjæl

Fra krop til organisation

Vi tror på, at ergonomi er et afbalanceret samspil mellem mennesker og deres omgivelser: Det fysiske og psykiske såvel som det sociale arbejdsmiljø. For os er det en selvfølge, at et godt fysisk arbejdsmiljø kan ses på de resultater, der opnås. Det handler slet og ret om at gennemskue, hvordan tingene hænger sammen - fra krop og siddestillinger til relationer og organisering.

Som ergonom forsøger jeg at skabe mig et overblik over arbejdet og miljøet. Og målet er enkelt: At få folk til at føle sig godt tilpas på deres arbejdsplads.”
/Anders Lundahl, cert. fysioterapeut og ergonom, Kinnarps’ arbejdsmedicinske klinikPsykosocial ergonomi
Balance mellem det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
Fysisk ergonomi
Tilpasning af arbejdet til den enkeltes fysiske forudsætninger. Fleksibel tilpasning til den enkelte.
Organisatorisk ergonomi
Kontormiljøer, der tager vare på helheden; lige fra møbler til, hvordan lyden, lyset og arbejdsgangene fungerer.
Sundhedsfremmende ergonomi
Relationen mellem krop, bevægelse og velvære.

image