Vores personalepolitik


Arbejdslivet drejer sig ikke kun om resultater og præstationer, glæden ved at udrette noget er akkurat lige så vigtig. Kinnarps’ succes bygger på, at vi insisterer på både forpligtelse og involvering. Dette er vores “trosbekendelse”:

Vi beskæftiger rigtige mennesker – ikke kun medarbejdere. Vi er en lokal familievirksomhed, som har udviklet sig til et globalt fællesskab med flere tusind medarbejdere rundt om i verden. Det er vores ambition at give hver enkel person mulighed for at være personligt involveret i virksomhedens udvikling – på grundlag af virksomhedens kortsigtede og langsigtede målsætninger og som reaktion på de forandringer, der forekommer i et stadigt stigende tempo.

For at bevare vores succes skal vi kunne håndtere hurtigt opståede forandringer, erhverve ny viden og omhyggeligt pleje vores ambitioner og være modtagelige for kravene fra markedet og vores øvrige omgivelser. Vi sammenholder virksomhedens behov med det, som vores medarbejdere kan og ønsker at gøre. Det giver os et solidt grundlag for at udvikle både vores aktiviteter og vores arbejdsstyrke, så de kan leve op til fremtidens behov. Vi har friheden til at udvikle inden for omfanget af vores eksisterende arbejde og at opsøge nye jobs og udfordringer inden for gruppen.

Gode arbejdsomgivelser er en forudsætning for at kunne fremme velvære og kreativitet. Vores ambition er at se på hele personen – at skabe en god balance mellem arbejde og fritid. Vi støtter aktivt forskellige aktiviteter til øget velvære og bedre fysisk form samt en række initiativer inden for sport og samvær, som sigter efter, at vores medarbejderes helbred er det bedst mulige.