Grundlæggende værdier

Vores værdier kan føres helt tilbage til Kinnarps’ grundlæggere Evy og Jarl Andersson. Helt i deres ånd stræber vi altid efter:

Fremsynet tænkning i ånd og kreativitet
Vi stræber efter udvikling og efter altid at se muligheder. Vi ønsker at være kreative, at turde være anderledes og at turde gøre, hvad ingen anden har gjort før. Vi arbejder effektivt, vi er udholdende, og vi stræber altid efter at blive bedre.

Uafhængighed og professionalisme
Vi har tillid til vores egen viden og kunnen og tror på de muligheder, der viser sig for os. Vi udfører vores arbejde på en måde, der gør, at vi kan være stolte af vores fag og stræbe efter personlig udvikling.

Ærlighed og ydmyghed
Vi stræber efter at være åbne og ærlige i al kommunikation og at behandle alle mennesker med respekt, uanset deres status eller rolle. Vi overholder lovgivning og bestemmelser og lever op til vores løfter.

Ansvarlighed og forståelse for sammenhænge
Vi ønsker at tage ansvar, at være påpasselige med ressourcer og udføre vores aktiviteter på en sådan måde, at de kan bevares. Vi har forståelse for sammenhænge, forudser konsekvenser og finder langsigtede løsninger.