Inspiration til personaleforberedelse

 

indretning af arbejdspladser til undervisere

Gode fysiske rammer er afgørende for kvaliteten af den undervisning, lærerne leverer. Med den nye skolereform bliver der brug for nye attraktive arbejdspladser, hvis underviserne skal indfri deres nye arbejdstider. Men en arbejdsplads er ikke bare arbejdsborde og -stole. En attraktiv arbejdsplads kræver en holistisk tilgang og at både det fysiske miljø, tekniske muligheder og brugerne inddrages.

Vi har mange bud på hvordan - så læs i nedenstående eller bliv inspireret her

WORK

Den personlige arbejdsplads: Forberedelse og fordybelse

Work er den personlige arbejdsplads. Det er her man kan finde arbejdsro og har mulighed for at fordybe sig.

Læs mere

HOTSPOT 

Midlertidigt ophold: Informationssøgning, svare mails eller korte møder

Midlertidigt ophold giver mulighed for, at man ind imellem andre arbejdsopgaver kan tage et kort møde, tjekke mails eller søge på nettet.

Læs mere

LOUNGE

Pause: Afstresning, hygge, pause, sparring

Pause kan etableres som rum, der er målrettet pausesituationer eller rum der styrker det sociale sammenhold og kollegial snak.

Læs mere

MEET

Møde: Dialog, projekt-, gruppe-, tværfagligt eller fællesfagligt teamsamarbejde

Møder kan afholdes i små og mellemstore aflukkede eller åbne rum og variere i transperens og afskærmning efter mødets karaktér.

Læs mere

FLEX

Den flexible arbejdsplads: Arbejdspladsen der deles af flere

Flex er arbejdspladsen, hvor man nemt skal kunne etablere en arbejdssituation ved at sætte sig ved en tilgængelig computer eller kunne koble sit IT-udstyr til. 

Læs mere

BOX

Opbevaring til undervisningsmateriale

Box er personlige skabe, depoter mv. til opbevaring af materiale til undervisning og forberedelse, så dette er indenfor rækkevidde i forbindelse med en forberedelsessituation.

Læs mere