image

At finde den rigtige balance

For at agere miljøbevidst skal en virksomhed finde den rigtige balance mellem forretningsmæssige faktorer, den daglige miljøindsats, langsigtet planlægning og en overordnet vision. En sådan balance er afgørende for vores indsats for at reducere kuldioxidudledninger. Vores mest effektive våben
mod drivhuseffekten er bedre produktudvikling, der indebærer mindre materialeforbrug, mere effektiv udnyttelse og mere genanvendt materiale – en fremgangsmåde, der giver resultater.

”Vi lægger megen energi i at udvikle produkter, produktion og logistik, der kan nedbringe kuldioxidudledningen. Denne opgave står mit hjerte nær, og det er en del af Kinnarps’ bidrag til
bæredygtig udvikling.”
/Branko Vukota, CEO, Kinnarps Production AB

image