Miljøpolitik

Kinnarps’ miljøpolitik er præget af et stort engagement og vores miljøindsats er karakteriseret ved konstant at stille spørgsmål og indføre forbedringer. Målet er at begrænse de direkte miljøpåvirkninger af vores aktiviteter og på at tilbyde produkter og services, som understøtter innovation og reduktion af miljøpåvirkninger. Derfor arbejder vi til stadighed med:

Bæredygtige materialer
At sikre at alle vores træforsyninger kommer fra omhyggeligt overvågede og certificerede skove.

Effektiv transport
At transportere vores varer på den mest effektive og miljøvenlige måde og at bruge genanvendelig emballage.

Kommunikation
At føre en åben miljødialog internt samt eksternt med vores leverandører, samarbejdspartnere og organisationer.

Kompetencer
At vedligeholde og udvikle vores medarbejderes miljøviden og at øge bevidstheden om ressourceforbrug gennem information og træning. 

Arbejdsmiljø
At udvikle et arbejdsmiljø, der fremmer miljøovervejelser i alle udviklings- og driftsopgaver samt sikkerhed I alle processer.  

Energibesparende drift
At øge energiudnyttelsen gennem ændret adfærd, en nedsættelse af antallet af forretningsrejser, energioptimering af bygninger, etc. 

Omtanke
At anvende materialer og energi med omtanke og at sikre at rester fra produktionen samt affald genanvendes eller afleveres til genbrug. 

Ansvarlighed
At planlægge med henblik på at forhindre miljøuheld og minimere brugen af materialer og kemikalier, der kan være til fare for mennesker eller natur.

Livscyklusvurdering
At tage hensyn til hele livscyklussen med henblik på at reducere den miljømæssige påvirkning nu og i fremtiden. 

Efterlevelse af lovgivning
At sikre at Kinnarps til en hver tid efterlever og gerne overgår alle krav defineret af den relevante lovgivning, politikker, regulativer og standarder, der eksisterer på miljøområdet.