image

Kinnarps' planlægning

Teamet, der administrerede projektet for IUCN, inklusive arkitekterne AGPS, blev inviteret til en rundvisning i Kinnarps' fabrikker i Sverige for at sikre, at virksomhedens tilgang til bæredygtig produktion opfyldte den nye bygnings strenge miljøkrav.

Kinnarps og IUCN-ledelsen arbejdede nært sammen som ét projektteam for at udvikle og implementere en arbejdspladsanalyse og online medarbejderundersøgelse og for at installere ""testarbejdspladser"" med det formål at nå til enighed mellem de personer, der ville blive berørt af flytningen, og uden at støde de personer, der skulle blive i den gamle bygning.

Emner, der specielt vakte bekymring, og som medarbejderundersøgelsen og arbejdspladsanalysen fremhævede, var den støj, der kunne blive et problem i det nye åbne kontorlandskab, samt at skiftet fra arbejde i afgrænsede rum ville gøre det sværere at holde møder og foretage fortrolige telefonopkald. Det viste sig også, at mange medarbejdere led af museskader og rygproblemer, som kunne være en følge af dårlig udformning af deres eksisterende arbejdsplader og ikke-justerbare siddearrangementer.

Der blev opstillet tre forskellige fremvisningsrum i IUCNs originale bygning for at demonstrere de tilgængelige muligheder.
Fremvisningsrummene blev testet ved at bruge dem som faktiske arbejdsstationer, og i løbet af testperioden blev der udført en anden undersøgelse for at fastsætte, hvilke stole, borde og opbevaringsmoduler IUCNs medarbejdere foretrak. Pladsplanlægningen var en løbende proces, hvor teamet mødtes regelmæssigt via videokonferencer for at undgå det rejsebaserede CO2-aftryk, der ville være opstået som følge af for mange internationale møder.