Derfor blev Kinnarps valgt

Kinnarps' møbleringsprodukter blev valgt takket være virksomhedens lange tradition for miljømæssig ansvarlighed.
En vigtig overvejelse var virksomhedens aktive støtte af Forestry Stewardship Council (FSC), som er en uafhængig international ikke-statslig organisation, der er engageret i at fremme ansvarlig administration af verdens skove.

Hvad gør Kinnarps enestående, er, at virksomheden kontrollerer hele sin forretning fra start til slut og på den måde kan påtage sig et miljømæssigt ansvar på alle trin og sikre bedste fremgangsmåder: fra anskaffelse af bæredygtige råmaterialer til udvikling af grønnere produktionssystemer og fra genbrug og genanvendelse af restmaterialer i sine fabrikker for at minimere CO2-aftrykket af dets leveringer.

Som anerkendelse af sit konstante engagement i miljøet har Kinnarps fået tildelt status som Årets grønne leverandør af det svenske Miljøstyringsråd.

Siden virksomhedens grundlæggelse i 1942 er Kinnarps vokset til nu at være den anden største kontormøbleringsleverandør i Europa og med distribution i mere end 40 lande verden over. For at opfylde de krævende miljøakkreditiver, der kræves for at opnå LEED-status, var det afgørende at finde en møbelleverandør, der kunne opfylde målet om at skabe "Europas grønneste bygning" fuldt ud.
Det var ikke en jagt efter udvalgte "grønne" produkter, men behovet for en virksomhed med strenge politikker for bæredygtighed på tværs af dets produktportefølje og processer. Kinnarps' forretning er karakteriseret af et aktivt engagement i miljøet og løbende forbedringer.

Målet med vores miljømæssige aktiviteter er langfristet og bæredygtig udvikling.
Forretningen har som mål at bruge den mindst mulige mængde ressourcer og have den mindst mulige miljømæssige påvirkning.
Det er ledelsens og medarbejdernes fælles ansvar og opgave at følge denne politik.

 

Kinnarps' miljøpolitik

Kinnarps' forretning er karakteriseret af et aktivt engagement i miljøet og løbende forbedringer.
Målet med vores miljømæssige aktiviteter er langfristet og bæredygtig udvikling.

Forretningen har som mål at bruge den mindst mulige mængde ressourcer og have den mindst mulige miljømæssige påvirkning.
Det er ledelsens og medarbejdernes fælles ansvar og opgave at følge denne politik.

For at opnå dette må vi konstant arbejde for at opnå:

Ansvarligt skovbrug

Tilvejebringelse af alt vores råtræ fra ansvarligt forvaltede og helst miljøcertificerede skove.

Effektiv transport

Transport af vores varer på den mest effektive måde i miljøvenlige køretøjer og med genanvendelig emballage.

Kommunikation

En åben dialog om miljøspørgsmål internt, med vores leverandører og med de mennesker og organisationer, der omgiver os.

Kompetence

Udvikling og genopfriskning af vores personales miljøkompetencer ved at stille information og uddannelse til rådighed.

Et godt arbejdsmiljø

Udvikling af et arbejdsmiljø, der opfordrer til hårdt arbejde, indflydelse, personlig udvikling og sikkerhed i alle vores processer.

Forebyggelse

Forebyggelse af uønsket miljøpåvirkning ved at håndtere potentielle problemer ved kilden.

Økonomisk forbrug

Sikring af, at materialer og energi bruges med måde, og at rester og affald genbruges.

Omhu

Planlægning for at forhindre miljøuheld og minimering af brugen af stoffer og kemikalier, som kan være farlige for mennesker og miljøet.

En livscyklustilgang

Brug af en livscyklustilgang til at tilpasse produktionsprocesser og produktudvikling for at reducere vores miljøpåvirkning - både nu og i fremtiden.

Overholdelse af lovgivningen

Sikring af, at vi overholder al relevant miljølovgivning."