Et opråb for et bedre skolemiljø

Kinnarps har arbejdet for godt arbejdsmiljø i over 60 år, og vi fortsætter naturligvis arbejdet med at forbedre Danmarks største og vigtigste arbejdsplads. Nu indbyder vi lærere, erhvervsliv, kommuner og forældre til medvirken og dialog – kvaliteten på fremtidens skole angår nemlig os alle sammen. Sig din mening og hjælp os med flere idéer!

Fortæl os, hvad du synes!

Bestil vores kampagnebadge her!

 

 

Alle har ret til et godt arbejdsmiljø!

– Ergonomi og kvalitet til både lærere, elever og medarbejdere

Forskning og undersøgelser peger på en tydelig sammenhæng; hvis mennesker befinder sig vel, er de effektive, og omkostninger til sygemeldinger og rehabilitering falder. Vi ved, hvad vi kan bidrage med, men også at resultatet bliver bedre, når vi samarbejder med skolens pædagoger. Hvordan kan vi blive bedre til at hjælpe jer?

 

Frem med den nye indlæring!

– Indretning og kunnen, som understøtter ny pædagogik

Det traditionelle klasseværelse er stadig vigtigt, omend det er opdateret med moderne teknik og mere fleksibel indretning. Konceptet "Det fortællende klasseværelse" er baseret på, at eleverne lærer bedst, når de er aktive i deres egen indlæring, hvilket er filosofien i Kinnarpsskolen - en skole der tager udgangspunkt i teknikkens muligheder. Hvilke erfaringer om ny indlæring kan du bidrage med?

 

Børnene er vores fremtid!

– Et godt skolemiljø er en forudsætning for morgendagens erhvervsliv

Erhvervslivet vinder naturligvis ved, at eleverne har det godt og kan yde noget i skolen. Kinnarps tror på et mere aktivt samarbejde imellem skolens verden og erhvervslivet; dels for at forberede eleverne på livet efter skolen og dels for at give eleverne en bredere forståelse af deres kommune og virksomhederne i lokalsamfundet. Hvordan kan skolen og erhvervslivet nærme sig hinanden mere?

 

Tænk bæredygtigt!

 – Vi er alle en del af arbejdet i retning af en bæredygtig udvikling

Kinnarps bestræber sig altid på at tilbyde produkter og serviceydelser til skolens verden, som giver færrest mulige miljøpåvirkninger i deres levetid. Vores lange erfaring med miljørigtigt arbejde gør os imidlertid ydmyge. Visioner og langsigtede mål er alt sammen meget udmærket, men det er det praktiske arbejde, der afgør, om miljøinitiativerne bliver succesrige eller ej. Hvordan kan vi gøre skolens verden mere holdbar?