Komplette løsninger - inspirerende indretning

For os er det en selvfølge, at et godt fysisk arbejdsmiljø kan ses på de resultater, der opnås. Med over 60 års erfaring i at indrette mange forskellige arbejdspladser skaber vi ergonomiske, funktionelle og behagelig læringsmiljøer, hvor både elever og lærere befinder sig godt og kan realisere deres fulde potentiale. Her er nogle eksempler på de miljøer, vi kan tilbyde.  

Klasselokaler – miljøer til forskellige måder at lære på

Der findes mange forskellige måder at lære på – og undervise på. Både kundskaber og mennesker er forskellige, og derfor kræves der også forskellige former for undervisningsmiljøer i skolen. Grundtanken er at betragte både elever og lærere som individer og ved hjælp af ergonomiske og støjsvage møbler i arbejdsmiljøet tilpasse undervisningen til forskellige personligheder.

Her finder du flere miljøer og skoleprodukter

Gangarealer/opbevaring – til hurtige og fleksible skift

Områderne uden for undervisningslokaler spiller mindst lige så stor en rolle for skoledagen som klasseværelserne. Logistikken skal fungere i de korte pauser og samtidig skal fællesområderne være indbydende for de længere pauser. Udnyt pladsen og tilføj smart opbevaring som for eksempel funktionelle og slidstærke skabe - så bliver det lettere at holde orden på bøger, blokke og skriveredskaber.  

Her finder du flere miljøer og skoleprodukter

Mediatek – udformet til den nye teknik

I det moderne mediatek skal bøger, aviser og tidsskrifter spille sammen med digitale medier. Elever i alle aldre skal nemt kunne finde det, de søger og samtidig have mulighed for at tale sammen med andre elever og lærere. Personalet skal være placeret centralt, så de kan være behjælpelige, men de skal også have den fornødne ro til at varetage deres administrative opgaver.

Her finder du flere miljøer og skoleprodukter

Bibliotek – stimulerer aktiv søgen

I biblioteket er elevens aktive søgen efter viden i centrum. Indretningen skal støtte og stimulere søgningen, uanset om der benyttes trykte bøger eller digitale medier, og uanset hvor ung eller gammel eleven er.

Her finder du flere miljøer og skoleprodukter

Lærerpause – plads til eftertanke og samtale

Mange af miljøerne i skolen er fælles for elever og personale, men der er også behov for lokaler, der er udformet specifikt for medarbejderne. Her er for eksempel tale om receptions- og informationsskranker, lærerværelser og personalerum til tiltrængt hvile og samtaler med kollegerne.

Her finder du flere miljøer og skoleprodukter

Lærerarbejdsplads – god ergonomi, intelligent opbevaring

Hvis eleverne skal lære så meget som muligt, og skolen skal fungere så effektivt som muligt, skal personalet have de rette forudsætninger. Alle har brug for funktionelle og stimulerende miljøer for at befinde sig vel og gøre det arbejde, der kræves af dem.

Her finder du flere miljøer og skoleprodukter

Kinnarps Total Service Concept

Kinnarps fører dig igennem hele indkøbsprocessen – trygt og enkelt. Kernen i vores omfattende kundeservice er vores velfungerende grundservice med seks trin, som derudover kan kompletteres med et udvalg af tillægsydelser. Kinnarps kan tilbyde konsulentservice på en række områder, herunder for eksempel projektstyring, belysning, ergonomi og finansiering.

Læs mere her