Udstillingen på Louisiana viser arkitektur som levende maskiner, byer som nye strukturer og bygninger som ”intelligente”

Arkitekturens fremtid er grøn

Grøn arkitektur står højt på dagsordenen i en tid med klima- og finanskriser. Det var i mange år først og fremmest idealistiske organisationer og regeringer, som interesserede sig for økologisk bæredygtigt byggeri. Nu stiger interessen drastisk i hele samfundet.

Morgendagens skyskrabere får mosbeklædte facader, som renser byluften, integreret solenergidrevet opvarmning, farver, som skifter med årstiden og klokkeslættet samt hele etager med træer og buske, som producerer energi og skaber mikroklimaer til gavn for dyr og fugle.

Sådan kunne det se ud i henhold til udstillingen Green Architecture for the Future, som har løbet hele sommeren på Louisiana Museum of Modern Art i nærheden af København. – Hvordan skal vi relatere til klimaspørgsmålene, når dommedagen og mirakler virker som to sider af samme mønt, spurgte museumsinspektør Poul Erik Tøjner og kurator Kjeld Kjeldsen, da de åbnede udstillingen på Louisiana. – Som museum kan vi ikke give færdige svar og løsninger. Men vi kan rejse spørgsmålene og overlade scenen til innovatører og specialister af forskellig art.

Udstillingens perspektiv strækker sig årtier ind i fremtiden. Arkitektur ses som levende maskiner, byer som nye strukturer og bygninger som ”intelligente”, således at de ikke alene er energimæssigt selvforsynende, men også kan bidrage til omgivelserne i form af biologisk mangfoldighed og renere luft.

Allerede nu har arkitekter mulighed for at forme bygninger således, at fremtidige generationer kan ”omprogrammere dem” både teknisk og funktionelt. Industrialismens arkitekter skabte begrebet ”form følger funktion” (”form follows function”). Måske burde vi nu slå fast, at ”form skal følge udviklingen” (”form must follow evolution”), konstaterede Tøjner og Kjeldsen.

”Det amerikanske Green Building Council har konstateret, at bygninger står for mere end en tredjedel af alle USA’s CO2-udslip og 70 % af elforbruget. Tal, som har relevans også i resten af verden.”

Selv i den mere hverdagsnære virkelighed stiger interessen for grønt byggeri eksplosivt, samtidig med at innovative tekniske løsninger bliver mere tilgængelige. Byggesektoren spiller også en stor rolle. Det amerikanske Green Building Council har konstateret, at bygninger står for mere end en tredjedel af alle USA’s CO2-udslip og halvfjerds procent af elforbruget. Tal, som har relevans også i resten af verden.

Verdens grønneste hus
Et realistisk projekt med høje ambitioner er IUCN’s Conservation Centre i Gland, Schweiz, som er planlagt til at være færdigt i marts 2010. Dette nye hovedkontor for International Union for Conservation of Nature, IUCN – et af verdens førende og ældste netværk på miljøområdet og aktivt på regeringsniveau i 160 lande – skal i henhold til planerne være et af verdens grønneste huse. (Kinnarps Magazine fortalte om projektet i nr. 10). Blandt andet skal 85 procent af energiforbruget komme fra fornyelige energikilder, først og fremmest jordvarme og solenergi.

IUCN har valgt Kinnarps som leverandør af møbler og indretning til huset. – Målet er at skabe en international showcase, forklarede IUCN’s generaldirektør Julia Marton-Lefèvre, da beslutningen blev offentliggjort i foråret. Kun ved at samarbejde med partnere, som er engageret i spørgsmål om økologisk bæredygtighed, kan vi nå målet fuldt ud.

På linje med ambitionerne i IUCN-projektet driver Kinnarps nu deres egen kampagne med temaet ”Think green. Save money”, hvor de fire hovedområder handler om planlægning af rum, lys
og energi, mødetankegang og kvalitet. Kinnarps ønsker at hjælpe kunderne med at skabe grønnere og mere effektive arbejdspladser, finde lysløsninger, som udnytter det naturlige lys, og som i øvrigt sigter på energivenlige alternativer, bidrage med grønnere og velfungerende ideer omkring møder, samt forklare hvordan høj kvalitet og fleksibilitet fra starten bidrager til indretninger, som holder og kan benyttes længere.

Byen, klimaet og materialerne
På Louisianas udstilling Green Architecture for the Future krydsede man arkitektur med videnskab, politik, etik og sociale visioner. Blandt andet havde man indbudt fire internationale, nytænkende arkitektkontorer – Ecosistema Urbano, Foster + Partners, R & Sie(n) og Philippe Rahm – for som gæstekuratorer at give visionære perspektiver på problematikker som f.eks. byen, klimaet og materialerne. De samme temaer er også aktuelle i IUCN-bygningen i Gland, om end på mere pragmatisk niveau. For eksempel er nedkøling af et hus ofte et større problem energimæssigt end opvarmning. I IUCN’s nye Conservation Centre skal balkoner og justerbare persienner bidrage til at holde varmen ude om sommeren og tilføre passiv solvarme om vinteren. Samtidig udnyttes så meget som muligt af det naturlige dagslys, således at behovet for kunstigt lys mindskes indendørs. Det prioriteres også højt at holde omkostningerne nede. – Budgettet er det samme nu, som da vi byggede
vores nuværende kontor for tyve år siden, fortæller chefen for hovedkvarterets administration, Merja Murdoch, da byggeplanerne blev præsenteret. Vi får ikke alene lavere fremtidige energiomkostninger. Men også et omkostningsniveau for selve bygningen, som ikke har rørt sig i to årtier.

INGRID SOMMAR