Johnson Controls er bevidst anonyme i Sverige, eftersom de hovedsageligt arbejder med globale kunder.

Med optimering som opgave

Global Workplace Solutions, GWS, er, hvad Johnson Controls og Peter Bäckström beskæftiger sig med. En virksomhed i fremgang med opgaven at ”levere problemfrihed”.

”Lave omkostninger med stort indhold”er en tankegang, der er oppe i tiden.Peter Bäckström,Customer Business Director hos Johnson Controls’ nordiske hovedkontor i Solna, er med på noderne. Han stræber efter at gøre sine kunder så omkostningseffektive som muligt.

Amerikanske Johnson Controls driver virksomhed inden for tre forskellige områder. Én division leverer og installerer udstyr til bilindustrien. Én tilegner sig energiløsninger og produktion af batterier. Den tredje – hvor Peter Bäckström er involveret – beskæftiger sig med ”effektivitetsopbygning”: teknisk udstyr, tekniske løsninger og kontinuerlig vedligeholdelse. – Vi er gået fra at projektlede en bygning til at håndtere og lede det, der sker i en bygning. Nu ser vi også på brugernes adfærd, forklarer Peter Bäckström. 

I Sverige er Johnson Controls anonyme, har knapt et skilt på døren, hvilket er en bevidst strategi. Små kontorer med national drift er ikke interessante som kunder. Verdensomspændende virksomheder, som er parate til at røre i gryderne, er til gengæld mere attraktive. Dem, der hyrer Johnson Controls, skal være forandringsvillige. – Vores forretningside handler om at overtage både teknisk vedligeholdelse og servicefunktioner i en bygning og skabe en integreret løsning,som giver større fleksibilitet,højere kvalitet og lavere omkostninger.Det betyder, at vi selv også skal investere – både materielt og personalemæssigt. Derfor vil vi have, at kunderne er indstillet på et langsigtet samarbejde.

”Små kontorer med national drift er ikke interessante som kunder. Verdensomspændende virksomheder, som er parate til at røre i gryderne, er til gengæld mere attraktive. Dem, der hyrer Johnson Controls, skal være forandringsvillige.”

– Det kan være svært at gå fra fuld kontrol af alle detaljer til et miljø, hvor Johnson Controls som leverandør får totalt funktionsansvar. Inden for denne branche ligger en del af udfordringen i at måle resultatet. Hvordan vurderer man for eksempel rengøring, når alle har deres egen opfattelse af, hvad rent er?

Hvordan udnyttes arealer optimalt
For at holde regnskab med, hvad der sker inden for alle områder, har Johnson Controls en række opdaterede ”subject matter experts” ansat. – Hvis der kommer en plante på markedet, der skal vandes hver fjortende dag i stedet for hver uge, og virksomheden har titusind, er tiden inde til at skifte de gamle ud. Eksperterne har oparbejdede kontakter med specialistvirksomheder inden for forskellige tjenester. For eksempel Securitas inden for sikkerhedsområdet, fortæller Peter Bäckström. Allerede inden den økonomiske krise var mange kontorer begyndt at interessere sig for energisparespørgsmål, men det handlede mest kun om opvarmning og ventilation. Nu vil man derimod diskutere mere subtile spørgsmål. For eksempel hvordan det maskinelle udstyr benyttes, og hvem der benytter det. En tendens, som begyndte at tage fart for flere år siden, er at reducere kontorarealet og få flere mennesker ind på de arealer, der bibeholdes. – Hvis man stræber efter reducerede omkostninger og gør rengøringen en krone billigere pr. kvadratmeter samtidig med, at man har plads, der ikke benyttes, synes jeg ikke, at man er optimal. Spørgsmålet skal lyde: Hvordan udnytter vi arealerne makismalt? Er det muligt at fjerne en etage? Vi har ofte foreslået såkaldt ”share desking”, presset virksomheden sammen og ladet flere personer dele et bord. Suverænt! Her kommer meget af det, Kinnarps står for ind i billedet, i henhold til Peter Bäckström. Og han vil gerne give nogle råd til fremtiden. – Man kommer til at flytte meget mere om fremover. Et konferencebord skal i princippet kunne forvandles til en række småborde på nul komma fem. Afslapningsrum er også en fremtidstendens. Jeg kalder denne funktion for ”off stage”. Alle har behov for at være lidt ”off ” i dagens løb. Så bliver man mere effektiv, når man er ”on stage”.

Vi sidder netop nu lidt ”off ”. I en bekvem sofa med et sofabord og blødt gulvtæppe. – Her kan man slappe af et stykke tid. Her må ingen arbejde. Her er pænt og rart. Her har folk det godt. Vi har superhyggelige fredagstræf her. Sådan skal man udnytte ekstra kvadratmeter. Her har Kinnarps meget at tilbyde, siger Peter Bäckström.

Hvilke krav har næste generation til deres arbejdsplads
Hos Johnson Controls findes der en medarbejder, som på fuldtid studerer forskning i arbejdsmiljø m.m. og forsøger at finde svar på spørgsmål om, hvilke krav og ønsker næste generation vil have til deres arbejde. Hvor mobile vil de være? Hvert år giver man en kortlægning med fingerpeg om,hvordan morgendagens europæiske kontor vil se ud. – I år 2008 havde kun en tredjedel af de ansatte deres egen arbejdssted i forhold til 2002. Netop nu sker der et skift inden for hele kontorlivet. Tiden er inde til at begynde at uddanne lederne, således at de kan håndtere ansatte, som fjernarbejder. Hvordan ved man, at de virkelig arbejder? Hvilke mål skal man opstille?

Jeg er lidt usikker på det, han siger, og på ordet ”controls” i navnet. Er Johnson Controls bare et mellemled med hårde næver? Kommer alle virksomheder ikke til et punkt, hvor man har indskrænket nok og outsourcet tilstrækkeligt, spørger jeg. Jo, siger Peter Bäckström, men så er det måske tid til at spørge: Holder vi guldniveauet? Er det måske nok med sølv? – Og mellemled er nøjagtigt, hvad vi skal vise, at vi ikke er. Vi leverer problemfrihed. Vi integrerer sammenhængen, således at ting og sager løber gnidningsløst. Vi er der på afstand, men er alligevel nære.Hvis nogen ringer og siger,at pærerne på toilettet er sprunget, så skal vi sørge for, at de bliver udskiftet med det samme. Vi arbejder globalt, men har viden lokalt.Vores opgave er at optimere arbejdspladsen. Det kan ingen vel have noget at indvende mod.

LOTTA JONSON