Forskningsstudiet Welcoming Workplace blev gennemført i fællesskab ved akademier i England, Japan og Australien.

Parat til fremtidens behov

I år 2020 vil næsten halvdelen af de voksne mennesker i den Europæiske Union være over 50 år gamle. I I-landene forårsager den længere levetid og de lave fødselstal en langsigtet demografisk ændring, der uvægerligt vil have indvirkning på arbejdsmarkedet. Medarbejderne vil i stadig højere grad gå senere på pension, end det er tilfældet i dag, og dette vil kræve ændringer i arbejdsmønstre og selve arbejdspladsens indretning.

Dette er en af de udfordringer, som Kinnarps har taget meget alvorligt ved udviklingen af nye arbejdspladsprodukter, og de har underbygget dette udviklingsarbejde med investering i solid forskning.

”Welcoming Workplace” er et nyligt Kinnarps UKunderstøttet forskningsprojekt, der er gennemført af The Helen Hamlyn Centre på Royal College of Art i London, i samarbejde med Kyushu University i Japan og University of Melbourne i Australien.

Projektet fokuserede på problemstillingen vedrørende en aldrende arbejdsstyrke med specifik henvisning til vidensøkonomien, som mange ældre mennesker nu arbejder i.

Udtrykket ”vidensarbejder” blev til at begynde med enyttet til at beskrive læger, akademikere, videnskabsmænd g lignende, men nu omfatter det også de leste direktør- og lederroller inden for erhvervslivet, ndustrien og det offentlige. Det henviser til arbejde, vor der bruges nødvendig teoretisk viden og læring rem for formularer og gentagne processer.

Vidensarbejdere står bag mange moderne organisationers ucces, og det er blevet en prioritet at iltrække og udvikle sådanne talentfulde personer. Et entralt mål for ledelsen, og dermed også for
kontordesignere, er at finde måder, hvorpå vidensarbejderes ræstation kan forbedres, idet mange af disse er ældre, fordi de har oparbejdet deres omfattende rofessionelle erfaring og ekspertise i løbet af en lang  karriere.

”Forandringer er nødvendige i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke, både hvad angår måden, vi arbejder på, og udformningen af arbejdspladserne. Det vigtigste for os er at arbejde for at sikre fremtidige behov og begynde at omstille vores tankegang allerede nu.”

Forskningsprojektet ”Welcoming Workplace” undersøgte vidensarbejdere på over 50 år inden for tre ”vidensindustrier” (medicinalvarer, teknologi og finansielle tjenester) i tre forskellige lande. Formålet
med undersøgelsen var at benytte et udvalg af metoder inden for designforskning at give den ”stille” gruppe af ældre vidensarbejdere en stemme, heriblandt forskningskemikere, procesingeniører og finansielle analytikere inden for arbejdsmiljøet – idet forskerne havde anerkendt dem som en gruppe, der traditionelt undgår at henlede opmærksomheden på sig selv.

Forskningen blev udført på kontorer i større virksomheder i London,Yokohama og Melbourne. Både ældre medarbejdere og de øverste ledere i afdelinger som f.eks. faciliteter, materiel og arbejdsmiljø, som er ansvarlige for deres velfærd og produktivitet, blev interviewet. Eksperimentelle designinterventioner blev så bygget på stedet som et hurtig svar på resultaterne for at uddybe dialogen omkring folks forventninger, behov og præferencer. Over 80 virksomhedsmedarbejdere fra verden over deltog i undersøgelsen.

Resultaterne af forskningsprojektet kan opdeles i to kategorier: Fysiske krav til arbejdsstedet og hvordan kontoret kan understøtte forskellige arbejdsmetoder.

Resultaterne blev så benyttet til at udarbejde en detaljeret rapport, forfattet af Dr. John Smith fra det London-baserede arkitektfirma JSA Architecture og sponsoreret af Kinnarps UK, der gav kontorudviklere, designere og facilitetsledere designmæssig vejledning i metoder til at understøtte ældre vidensarbejdere i at forblive produktive på arbejdspladsen i længere tid.

Rapporten giver vejledning vedrørende fem typer fysiske og psykosociale krav: Syn, hørelse, fysisk ergonomi, kognition samt sundhed og velvære.

Rapporten undersøger endvidere forskellige arbejdsmetoder, der ikke altid er tænkt ind i det almindelige åbne kontorlandskab. Især identificerede man behovet for tre alternative typer steder til vidensarbejde:Steder man kan samarbejde,koncentrere sig og tænke.

”En af undersøgelsens vigtigste konklusioner er, at det åbne kontorlandskab, som i mange år har været dominerende, langt fra er ideelt for ældre medarbejdere.”

Welcoming Workplace fandt, at en designtilgang, der introducerer generelle forbedringer af arbejdspladsen, som gavner hele arbejdsstyrken, i højere grad vil understøtte ældre medarbejderes specifikke behov, end hvis man skiller dem ud ved at etablere designløsninger til deres specifikke behov.

Forskningsprojektet og rapporten danner grundlag for et ”vandreseminar” vedrørende arbejdspladsdesign, som er blevet akkrediteret af Royal Institute of British Architects. En Welcoming Workplace-udstilling fandt sted på Royal College of Architecture og Kinnarps’ London Showroom, og en af verdens mest fremrædende erhvervsforlæggere, Gower, udgiver til foråret bogen ”New Demographics New Workspace: office design for a changing workforce”, der er skrevet af forskningsteamets ledende medlemmer.

SUSANNE HELGESON