Kunsten i
at oversætte et brand

Da energiselskabetVattenfall bevægede sig fra en udelukkende svensk udbyder til en international virksomhed, var det afgørende at forny alle flader, der formidler deres brand, f.eks. markedsføring, skilte, køretøjer og indendørs indretning. Sidste efterår flytte virksomheden sit hovedkontor til Stockholm.

En af Stockholms mest centrale adresser, Sturegatan 10, var tidligere et meget populært hotel, bar og restaurant Lydmar. Fra efteråret 2007 har denne adresse rummet en syvetagers bygning med hovedkontoret for en af Sveriges største virksomheder Vattenfall. En af årsagerne til flytningen til et nyt kontor var at føre virksomhedens ledelse og afdelinger sammen under samme tag og dermed øge effektiviteten. En anden grund var ønsket om egnede og tidssvarende omgivelser, der var repræsentative med hensyn til besøgende og styrkede vekselvirkningen mellem medarbejderne.

Receptionsområdet giver allerede de besøgende et godt indtryk af, hvad energivirksomheden vil
formidle. Kerneproduktet er symboliseret ved en installation, der viser et rislende vandfald.Ved siden af dette finder du en informationstavle om den globale klimaudfordring sammen med det
mindeværdige citat: ”Hvis du er en del af klimaproblemet, kan du også være en del af løsningen.”
Disse to elementer afspejler direkte Vattenfalls identitet og miljømæssige engagement.
Indretningen i alle dele af kontorerne er præget af rene linjer, lette træsorter, mat metal, lette tekstiler, naturmaterialer og en blanding af lige og runde former.

Farverne hvid, grå, gul og beige giver et neutralt grundlag for virksomhedens orange og blå farver, som anvendes til fremhævning af alt lige fra puffer til bagsiden af computerskærme. Moderne uden at være oversmart. Diskret, men alligevel indbydende. Lina Nilsson, Brand Design Manager, har stået for virksomhedens visuelle identitet siden 2003. Hendes job blev afgørende, da Vattenfall voksede hurtigt fra 8.000 medarbejdere i Sverige til 32.000 i hele Europa.
”Da Vattenfall købte virksomheder i Europa, endte vi med at have et virvar af forskellige firmasymboler, så der var behov for en systematisk tilgang for at samle virksomhedens image til ”Et Vattenfall”, som vi kaldte projektet internt og over for vores nuværende og mulige kunder.Vi begyndte med vores markedsføring, køretøjer og skiltesystemer og fortsatte med kontorets indretning og vores arbejdsbeklædning.

Samtidigt arbejdede vi også med processer, roller og ansvarsområder for at sikre, at vi kan bevare vores identitet på lang sigt. Sidste år fokuserede vi mere på de fysiske omgivelser, indretningen af vores nye hovedkontor og et nyt koncept for vores ”Vattenfall-centre”, hvor vi møder vores kunder direkte,” siger Lina. funktion og identitet i fokus Vattenfall’s firmakontorer og kundecentre er alle baseret på samme indendørs koncept, så virksomhedens brand afspejles i farver, materialer, former og egnede udtryk for et fysisk miljø. Vi har efterfølgende tilpasset det til de forskellige forhold ud fra de specifikke formål og funktioner, og Kinnarps leverede møblerne til arbejdspladserne.

Tengbom var den arkitekt, der var ansvarlig for arbejdet med firmakontoret, og sammen med Lina
Nilsson og hendes kolleger har han defineret de mange forskellige krav til stedets funktionalitet og
det image, der skal videregives. Det første indtryk skulle være præsentabelt og indbydende, og
indretningen skulle opleves som levende, overraskende og inspirerende for både medarbejdere og besøgende. Det overraskende element ses f.eks. i håndtagene til toiletdørene, som lyser grønt, når der er ledigt, og rødt, når der er optaget – en opfindelse af den svenske designer Alexander Lervik. Eller mødelokalerne, som er navngivet efter Vattenfalls forskellige elværker – f.eks. Brunsbüttel, Siekieri, Goldisthal og Forsmark. I Lina Nilssons beskrivelse af arbejdet med det
indendørs design, som fortsætter i andre udvalgte kontorer, tilføjer hun, at målet var at skabe
funktionelle og moderne arbejdspladser, hvor folk føler sig tilpas. ”Det bedste eftermæle, vi kan få, er medarbejdernes stolthed over deres arbejdsplads og arbejdsgiver. Jeg er overbevist om, at medarbejdere, der er tilpasse og glade, også arbejder mere effektivt og bliver bedre ambassadører for Vattenfall-brandet.”

Susanne Helgeson