Vilkår og konkurrencebetingelser

1. Udbyderen er Kinnarps A/S, Roskildevej 522, 2605 Brøndby. Lodtrækningen gælder kun for indbyggere i Danmark. Ansatte hos Kinnarps A/S, dets søsterselskaber og deres familiemedlemmer, samt personer involveret i administrationen af lodtrækningen kan ikke deltage. Deltagere i lodtrækningen skal være fyldt 18 år, og hver person kan kun deltage én (1) gang.

2. Lodtrækningen forudsætter intet køb.

3. Ufuldendte tilmeldinger diskvalificeres. Deltagelse er kun mulig via websitet. Udbyderen kan ikke drages til ansvar for bortkomne, forsinkede eller ukorrekte tilmeldinger. Udbyderen forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver person, der manipulerer med tilmelding og deltagelsesproces eller på anden måde forsøger at påvirke lodtrækningen.

4. Præmien er én (1) Ninety arbejdslampe 8135-8137 til en værdi af

5. Fristen for deltagelse er 31. december 2008. Vinderne bliver offentliggjort på www.kinnarps.dk

6. Kinnarps A/S påtager sig ansvaret for at levere ovennævnte præmie (se afsnit 4), men påtager sig ikke ansvaret for beskadigelse af præmien forårsaget under transport og af tredjepart.

7.Vinderne skal sende udbyderen et svar på e-mail for at bekræfte modtagelse af mail og gøre krav på præmien. Vinderens svar skal sendes til adressen opgivet i den e-mail, hvori der er underrettet om præmien. Udbyderen skal have modtaget denne e-mail senest 15 arbejdsdage efter vinderen har modtaget besked om præmien. Herefter er deltagerens præmiekrav ugyldigt og præmien vil i stedet tilfalde den næst udtrukne deltager (for hvem samme præmiekrav gælder). Der udtrækkes ikke flere vindere, hvis anden udtrukne tilmelding også bliver ugyldig – herefter vil præmien ikke længere være tilgængelig.

8. Kinnarps A/S er ikke ansvarlig for skade, tab eller tilskadekomst som resultat af modtagelse og brug af præmien. Vinderen accepterer, at, udover forpligtelserne fremsagt i disse betingelser, giver Kinnarps A/S ingen garanti eller repræsentation for og af præmien, herunder hverken for kvalitet, virksomhed og brugbarhed. Intet i disse betingelser frigør dog Kinnarps A/S for ansvar i forhold til dødsfald eller personskade forårsaget af forsømmelse eller svindel.

 9. Præmien (se afsnit 4) kan ikke byttes til kontanter eller andet. 

10. Udbyderen forbeholder sig retten til at forlænge eller ophæve konkurrencen, hvis omstændighederne fordrer det. Heriblandt på grund af tekniske problemer på websitet eller i forbindelse med lodtrækningen, eller andet, der kan påvirke administration, sikkerhed, retfærdighed, retskaffenhed eller korrekt adfærd i forhold til lodtrækningen.

11. Navnet på vinderen og dens virksomhed vil blive fremsendt via e-mail efter kampagnens afslutning og offentliggjort på www.kinnarps.dk

12. Alle tilmeldinger forbliver udbyderens ejendom. 

13. Udbyderens beslutning er endegyldig, og der foretages ikke kommunikation om lodtrækningen udover de nævnte i disse betingelser. 

14. Ingen bestemmelser i disse betingelser vil have indflydelse på deltagernes lovmæssige
rettigheder.

 15. Kinnarps A/S forbeholder sig ret til at benytte de afgivne informationer til at informere deltagerne om fremtidige markedsføringsinitiativer, produkter og services. 

16. Ved tilmelding til konkurrencen accepterer deltagerne overstående betingelser. 

17. Lodtrækningen og disse betingelser skal foregå i overensstemmelse med dansk lov.