HOTSPOT

STRØMNING AF INFORMATION OG MENNESKER

Information og kommunikation bliver stadig vigtigere. Det er derfor vigtigt, at informationssøgning og vidensdeling understøttes af indretningen. Moderne teknologi og den rigtige indretning kan gøre informationsøgningen enklere og lettere. Indret med mulighed for at koble sig op med sin computer og nem adgang til internettet samt effektive arbejdsområder med plads til flere personer. Imødekom mange behov med løsninger som hæve-/sænkeborde og komfortable pausemøbler. Hold miljøet pænt og repræsentativt med kvalitetsløsninger i et moderne design tilpasset med moderne teknik. Skab et naturligt centrum og mødeplads for både individuelt arbejde og videndeling. Her skal man kunne gennemgå vigtige noter, holde et hurtigt møde eller tjekke sin e-mail imellem to lektioner. I sidste ende handler det jo om en let og ubesværet strømning af information mellem mennesker.

 

til et hurtigt møde

Indret fleksibele mødemiljøer som indbyder til hurtige møder og afstemninger med utraditionel opstilling og møbler.

kommunikationscenter

Skab et nturligt centrum for arbejde, møder eller afslapning - indrettet og tilpasset moderne teknik.

udnyt arealerne optimalt

Udnyt pladsen med små mødesteder til hurtige inspirerende diskussioner eller en kort pause.