Korsager Skole

Baggrund

Korsager Skole ligger i Brønshøj og har knap 500 elever fra 0. til 10. klasse. Skolen er gennem de seneste år blevet renoveret. Klasselokalerne er relativt små med deres 45 kvadratmeter, hvor der skal være plads til ca. 28 elever i hvert lokale.

Løsning

Klasselokalerne blev indrettet med møbler i grupper rundt i lokalet. Grupperne består af flere mindre borde, som gør indretningen mere fleksibel og giver mulighed for at indrette efter behov i undervisningsforløbet. Stolene kan indstilles i højden og giver eleverne mulighed for at skabe gode arbejdsstillinger. Undervisningen i klasselokalerne foregår ved en interaktiv tavle i den ene ende af lokalet og en kridttavle i den anden ende af lokalet. Derfor er der valgt stole, hvor eleverne kan dreje 360 grader og hele tiden følge undervisningen. Der er sat reoler op i lokalerne med aflåste skabe til lærerne og en stor skuffe til hver elev.

Aulaen er indrettet med sofaer, hvor eleverne har mulighed for at læse, lave gruppearbejde eller slappe af. Desuden er der indrettet områder med mindre borde og lette stole, som nemt kan flyttes rundt, alt efter om der skal arbejdes individuelt eller i grupper. For at give mulighed for at opdele den store aula i mindre områder, er der anvendt mobile reoler på hjul, som inddeler rummet efter behov.

Fakta om projektet

KUNDE: Korsager Skole

PROJEKT: Indretning af klasselokaler og aula