Munkholmskolen

Folkeskole under forandring

Et af de store temaer i moderne undervisning er at kæde de enkelte fag sammen i undervisningen. Tiden er nemlig ikke længere til strikse fagopdelinger, i stedet mødes de enkelte faggrupper på kryds og tværs i undervisningen – både i faguger og i samarbejder på tværs af fagene i de skemalagte timer. For at understøtte denne tendens, kan det være en god ide at indrette skolerne på en ny måde.

Et godt eksempel på dette er Munkholmskolen i Randers. Her havde man fået bevilget en tilbygning til den eksisterende skole, og målet var dels at skabe et mediatek (en moderne udgave af det klassiske bibliotek), dels et musik/drama-lokale. Bygningen stod færdig i efteråret 2010, og formålet var desuden at skabe et centralt omdrejningspunkt, som alle klasser og fag kunne bruge. ”Det skulle være meget mere end det klassiske bibliotek, som traditionelt har været domineret af sprogfagene”, forklarer viceskoleleder Preben Thomsen. ”Vi fandt frem til, at vi ville have forskellige områder i mediateket – bl.a. stilleområde, computerområde, et lille sceneområde, et socialt flydeområde og et særskilt lærerbibliotek. Vi ville ikke have et støvet bibliotek, men et levende arbejdssted med masser af liv”.

Udvidelse med udfordringer

For at nå disse mål havde man på forhånd allieret sig med den arkitektgruppe, der stod for hele byggeprojektet. De store linjer og farver m.m. var dermed på plads, men til at finde den helt rigtige indretning af mediateket, måtte man søge inspiration hos andre. Derfor tog Preben Thomsen på skoleledernes årsmesse, hvor han mødte Kinnarps' stand. Han blev nysgerrig og indledte det, der skulle blive til en frugtbar proces, hvor arkitekterne og skolens byggeudvalg samarbejdede med Kinnarps' team af indretningsarkitekter og konsulenter.

”Vi valgte Kinnarps, fordi de kunne løfte opgaven på en både kreativ og økonomisk attraktiv måde. Det blev et meget fint samarbejde, hvor ærlighed var et vigtigt nøgleord. Og så fik vi hurtigt skabt en god dialog imellem arkitektgruppen og Kinnarps' indretningsarkitekter, der førte til en række konkrete forslag. Og til slut var både arkitektgruppen og vi i byggeudvalget meget begejstrede for løsningerne”, siger Preben Thomsen.

Hjul giver fleksibilitet

Indretningen kom til at bestå af en række forskellige, men meget fleksible Kinnarps-møbler. ”Et kodeord fra lærernes side var fra starten af fleksibilitet. Vi ville gerne kunne flytte rundt på tingene, så det var fx et krav, at der så vidt muligt var hjul under møblerne”, siger Preben Thomsen.

Det blev også nødvendigt at opfinde en helt ny type løsning, fordi mediateket er bygget op om en række søjler. Omkring disse tegnede og fremstillede Kinnarps en stribe runde borde, der er placeret i to forskellige højder – på den måde kan både store og små elever arbejde ved dem.

En anden specialløsning er de mange montrer, hvor eleverne kan udstille deres arbejde fra fx formning, håndarbejde eller andet. På den måde bliver det også et udstillingsrum.

Glæde hos både elever og lærere

Mediateket rummer nu rigtig mange muligheder for både lærere og elever. Man kan lave gruppearbejde i projektnicherne, sætte sig ved et enkeltbord og arbejde uforstyrret, få læst højt i det lille teaterrum, der skærmes af med tunge gardiner, flyde i sækkestole i den sociale afdeling – eller søge information i computerstationerne på 1. sal eller i bøgerne i stuen. Samtidig har de naturvidenskabelige fag fået meget nem adgang til mediateket, så de også kan udnytte faciliteterne.

”Det er blevet alt det, vi drømte om. Vi har fået et centralt rum i skolen, med mange funktioner og med liv hele dagen – både i skoletiden og om eftermiddagen i SFO'en”, slutter Preben Thomsen.

Fakta om projektet

KUNDE: Munkholmskolen

ÅR: 2010

PROJEKT: Mediatek og musik-/dramalokale i alt 1.000 m2