Ringkøbing Skole

Nye læringsstile kræver nye rammer

I de senere år er der kommet øget fokus på, at mennesker tager imod viden på forskellige måder. Det gælder især i folkeskolen, hvor man taler om, at forskellige læringsstile kan få flere elever til at lære mere og fungere bedre i klasserne. Men de nye pædagogiske metoder kræver typisk også en helt ny form for indretning for at understøtte undervisningen. Indretningen af et traditionelt klasselokale har reelt set ikke ændret sig afgørende igennem de sidste 100-150 år. Men ser man på de forandringer, der er sket i både kommunikationsteknologi, arbejdsformer og virksomhedsindretning, virker det kun logisk, at skolerne nu også arbejder med nye former for indretning. ”Der er opstået nye behov i skolen, og det er ikke længere tilstrækkeligt at indrette et klasselokale med et kateder og en stribe ens enkeltmandsborde. Vores filosofi er at tage alle de elementer, der normalt er på en hel skole, og flytte dem ind i hver enkelt lokale. Det giver langt større fleksibilitet og indbyder til forskellige typer læringsstile”, siger arkitekt Anne Reinholt Falkner fra Kinnarps.

Det fortællende klasselokale

Kinnarps har længe forsket i forskellige former for læringsmiljøer og i, hvordan indretning og læring hænger sammen. Det svenske hovedkontor har i samarbejde med forskningscenteret Learnlab studeret og afprøvet nye måder at udforme klasseværelset og skoledagen på. Resultatet kalder Kinnarps for ’Det fortællende læringsmiljø’, eller ’Fremtidens læringsmiljø’. Det var netop konceptet med det fortællende læringsmiljø, som Kinnarps bød ind med, da skolerne i Ringkøbing og Rindum skulle slås sammen til den nye Ringkøbing Skole. Anne Reinholt Falkner, der var arkitekt på projektet, forklarer: ”Hos Kinnarps er vi generelt fortalere for det fortællende læringsmiljø, men typisk byder vi også ind med et klassisk projekt. De to forslag, der holdes op imod hinanden, er et godt udgangspunkt for en diskussion omkring tradition, vaner, indstilling og fremtid.

Lær af den kreative historiefortælling

Det fortællende læringsmiljø er både en vision og en konkret måde at indrette på. Konceptet bygger på, at et samspil mellem teknik, indretning og pædagogik sætter elevernes aktive informationssøgning og formidling af denne i centrum. For at skabe de bedste rammer for dette, indrettes klasselokalet med fire pædagogiske miljøer, der på forskellig måde stimulerer en skabende og kreativ historiefortælling: Scenen, Caféen, Mediateket og Studiet. ”Tanken er, at alle elever oplever, at deres erfaring, tanker og meninger har en værdi, der kan gøres synlig gennem deres egne fortællinger”, siger Anne Reinholt Falkner.

Fleksibilitet i højsædet

Ringkøbing Skole havde på forhånd formuleret et værdisæt, som mindede en del om værdierne i det fortællende læringsmiljø. Skoleleder Margit Plougmann forklarer: ”Før sammenlægningen var vores skoler indrettet meget traditionelt. Det var 100 år gamle skoler, hvor standardopstillingen bestod af en række to-personers borde foran katederet. Vores nye værdisæt lægger i stedet vægt på fleksibilitet, og i mangfoldighed inden for læringsstile. Vores krav til leverandøren af indretningen var derfor, at der skulle være meget fleksibilitet. Samtidig var det også vigtigt, at der skulle være sammenhæng i møblerne på tværs af klasselokaler og fællesarealer. Vi er en teambaseret arbejdsplads og har brug for at kunne arbejde på tværs af klasserne, så vi skal kunne bruge møblerne i forskellige sammenhænge”. Da skolen blev indrettet med et stort fællesrum i midten, fravalgte man scenedelen i de enkelte klasselokaler. På den måde kunne der spares plads (og penge) i de enkelte lokaler, og fællesrummet kan i stedet anvendes til præsentationer og samlinger. Anne Reinholdt Falkner er alligevel glad for, at skolen tog så meget af det fortællende læringsmiljø til sig. ”Hos Kinnarps tror vi fuldt ud på konceptet for det fortællende læringsmiljø, men det er ikke alle skoler, der tør tage springet. For det er en gennemgribende ændring – især for lærerne”, siger hun.

Stadig i en læringsproces

I forbindelse med udbudsrunden inviterede Kinnarps skoleledelsen fra Ringkøbing på inspirationstur til Sverige, hvor Kinnarps har indrettet flere skoler efter konceptet. ”Det gav et godt indtryk, og i det hele taget matchede Kinnarps’ forslag vores krav godt. Og da også økonomien faldt på plads, endte vi med at vælge Kinnarps og det fortællende læringsmiljø. Efter at vi nu har arbejdet i vores nye skole i 1½ år, er vi rigtig glade for indretningen. Men vi er stadig i en læringsproces, for det kræver en del af alle, at se mulighederne og udnytte dem”, siger Margit Plougmann.

Fakta om projektet

KUNDE: Ringkøbing Skole

ÅR: 2010

PROJEKT: Helt ny bygning til udskoling og faglokaler i alt 8.000 m2