Vildbjerg Skole

Baggrund

Mange skoler i Danmark er ret gamle. De består ofte af store bygninger med lange gange, adskilte klasseværelser og rummer en bestemt type inventar – traditionelle borde og stole. Da beslutningen om at bygge en ny skole blev taget, var det starten på en lang proces med drøftelser og vigtige beslutninger. Det blev allerede tydeligt i den indledende fase, at Vildbjerg Skole ville rumme et miljø, der er det 21. århundrede værdigt. Dette gælder ikke mindst arkitekturen.

Løsning

Skolen består af en hovedbygning og tre selvstændige bygninger. Indretningskonsulenter fra Kinnarps var med fra de tidlige faser i projektet. Nærmest alle møblerne er fra Kinnarps standardsortiment, og de blev kun i særlige tilfælde specialfremstillet. Skolen er finansieret på baggrund af et offentligt-privat partnerskab også kaldet OPP. I dette tilfælde er bygningerne ejet af en tysk bank, og skolen lejer blot lokalerne. Hvad denne konstruktion kommer til at indebære i det lange løb vil fremtiden vise, men ikke desto mindre sikrer det en vis form for økonomisk sikkerhed og muligheden for at sikre en god kvalitet i bygningsfasen.

”Omgivelserne er af stor vigtighed for det der foregår på en skole”, fortæller skoleinspektør Ole Vestenaa. Attraktive omgivelser har indflydelse på elevernes æstetiske sanser. En indbydende og velfungerende skole gør, at de værdsætter den og værner om den, hvilket skaber en positiv spiral. Jeg ved, at alle på skolen er glade, da vi har foretaget en række meningsmålinger og har debatteret emnet.

”Sund kost, motion og bevægelighed” er vigtige elementer i skolens pædagogiske profil, hvilket også reflekteres i valget af møbler. I stedet for statiske bænke ser man mobile og multifunktionelle enheder. Og i stedet for at begrænse undervisningen til klasseværelser bag lukkede døre, er der mødeområder og åbne arealer. Mindre rum er omgivet af glas frem for uigennemtrængelige vægge. Ideen er, at skolen åbnes op på flere plan, herunder også i forhold til samfundet.

”Helt nye bygninger og moderne inventar resulterer i en anden form for undervisning. Vi har nu omgivelser til alle de forskellige aktiviteter, som finder sted på en dansk skole i 2008. Og det handler ikke mindst om at udvikle elevernes kreative sider”, understreger Ole Vestenaa.

Fakta om projektet

KUNDE: Vildbjerg Skole

ÅR: 2007

PROJEKT: Indretning af klasselokaler og fællesarealer