5 tips til en bedre effekt i dine indkøb

2016-04-21

Stil krav! Det gavner både dig og miljøet. Med en velformuleret indkøbsproces bidrager din organisation til et mere bæredygtigt samfund. Dine medarbejdere får et godt arbejdsmiljø, og den positive kædereaktion påvirker også andre mennesker – og miljøet. Du stiller krav til dig selv og din organisation. Du stiller krav til os. Vi stiller krav til os selv og vores leverandører. Sammen skaber vi en effekt!

  • HVAD ER DINE VIGTIGSTE SPØRGSMÅL?

Start med at identificere de spørgsmål, der er vigtige i dit eget bæredygtighedsarbejde. Hvilke ændringer vil have den største effekt? Det er vanskeligt at gå fra nul til hundrede. Det er nemmere at opnå resultater, hvis du vælger at fokusere på nogle få vigtige spørgsmål. Det er bedre at stille nogle få specifikke spørgsmål, som du virkelig forstår, og husk at bede om dokumentation og opfølgning.

  • VÆLG FSC®

Skove kommer til at spille en afgørende rolle, hvis vi skal nå det globale mål i klimaaftalen og FN's bæredygtige udviklingsmål. Stil derfor krav om, at alt råtræ stammer fra ansvarligt forvaltede skove. FSC®-mærket er en tredjepartscertificering, som garanterer, at råtræ er blevet kontrolleret af en uafhængig tredjepart. Stil krav om, at leverandøren er certificeret iht. en FSC-sporbarhedsordning med henblik på kontrol af leverandørkæden. Dette indebærer, at leverandøren skal have et system til håndtering og separation af mærkede råmaterialer. Sporbarhedscertificering betyder imidlertid ikke, at alt træ er FSC-mærket. Vi vil derfor opfordre til det aktive valg af FSC-mærkede produkter. På den måde kan du være helt sikker på, at alt træ kommer fra ansvarligt dyrkede skove.

  • FORLANG SOCIALT ANSVAR I LEVERANDØRKÆDEN

Stil krav om, at leverandøren fastsætter sociale krav for deres egen leverandørkæde. Og at leverandøren har et adfærdskodeks for leverandører. Sørg for, at kodekset er baseret på internationale principper såsom FN’s Global Compact, og at krav vedrørende arbejdsmiljøet er indeholdt heri. Men det er ikke nok kun at have et adfærdskodeks – stil også krav om, at leverandøren har et system, som gør det muligt at foretage regelmæssige vurderinger af deres leverandørkæde og en risikovurdering af den. Stil spørgsmål og anmod om oplysninger om arbejdsmetoder, risikovurdering eller resultaterne af revisioner. Vi hilser altid opfølgninger af revisioner på stedet velkommen. Möbelfakta, et svensk møbelcertifikat, stiller krav til fastsættelsen af standarder, risikovurdering og opfølgning på socialt ansvar i leverandørkæden. Der foreligger således dokumentation for, at leverandøren arbejder aktivt med socialt ansvar.

  • FORLANG RENE MATERIALER!

Vi er omgivet af en masse farlige kemikalier, som udledes af forskellige produkter – men hvordan ved vi, at noget er farligt, hvis det er usynligt? Historien viser, at vi ikke kan være forsigtige nok. Gør det klart, at produkter ikke må indeholde materialer eller stoffer, som kan have en negativ effekt på dine medarbejderes sundhed. Ved at udelukke flammehæmmende midler, formaldehyder og opløsningsmidler vil du opnå en stor effekt. Stil krav om, at produkterne opfylder miljøstandarder, hvilket inkluderer krav til kemikalieindhold (Möbelfakta og NF Environnement).

  • FØLG EU's ANBEFALINGER

 EU har udviklet et nyt værktøj til offentlige indkøb af kontormøbler. Forslaget vil træde i kraft i løbet af 2016 og er et godt udgangspunkt, hvis du ønsker at stille krav til dine leverandører. Det interessante er, at forslaget nu også yder vejledning om istandsættelse og genanvendelse af eksisterende møbler samt indkøb af nye møbler. Det er faktisk så klart, at brugeren af værktøjet eller nærmere bestemt indkøbsmyndigheden opfordres til at overveje genanvendelse af gamle møbler inden indkøb af nye. Stil derfor krav om, at leverandøren har et system til håndtering af genanvendelse og istandsættelse.