Grænseløs arbejdsplads

2015-10-20

I et samfund, som forandrer sig lynhurtigt, er det vigtige end nogensinde at indrette smarte arbejdspladser, som fungerer på tværs af generationerne.

Nogle ønsker, at mødelokalet skal laves om til et bibliotek. Mens en yngre medarbejder synes, at det ville være en super idé med en flippermaskine. Kan du genkende dette fra snakken i kantinen?

Synet på vores arbejdspladser er i dag et helt andet end for bare nogle år siden. I 1980'erne var der en hierarkisk orden i de fleste virksomheder, hvilket afspejlede sig i stringente kontorlandskaber, hvor medarbejderne sad og arbejdede i små båse. Den tekniske udvikling har vendt op og ned på dette og givet os helt nye forudsætninger. I dag er nøgleordet interaktivitet og bevægelighed. Du skal kunne arbejde, uanset hvor du måtte befinde dig. For mange unge medarbejdere, som kommer direkte fra universitetet, er dette en hygiejnefaktor. De er vant til miljøer, hvor der er stor fokus på fælles arealer og tværgående samarbejde. Derfor har et gennemtænkt indretningsdesign afgørende betydning, dels for at tiltrække nye talenter, dels for at udnytte ældre medarbejderes kompetencer bedst muligt. Og dette har ikke mindst betydning set i lyset af, at 40 procent af Europas befolkning vil være over 55 år i 2060.

– "For første gang nogensinde er vi fire generationer på arbejdspladsen, og det indebærer, at alle skal trives og finde sin egen, individuelle måde at arbejde på. Det er vigtigt at tænke på, at en 70-årig og en 20-årig har helt forskellige krav til arbejdspladsen", siger Henrik Axell, konceptudvikler af Kinnarps' aktivitetsbaserede arbejdsmiljø.

Vil du bestille Kinnarps' Trendrapport og læse mere om, hvordan man kan skabe arbejdspladser, der er inkluderende for alle, så klik her!