Samarbejde lønner sig

2015-09-24

Tal mere med hinanden! Der findes ikke en mere sikker måde til at opnå hurtig succes og lønsomhed. Det viser en unik undersøgelse fra Google.

Samlet set kiggede man på og lavede dybdegående interviews med 273 amerikanske virksomheder af varierende størrelse og i forskellige brancher. Resultatet var entydigt: 73 procent var overbevist om, at hvis de kunne skabe en kultur, som bygger mere på samarbejde og fællesskab, ville de også få succes, og som et resultat heraf have mulighed for at tiltrække og fastholde spidskompetencer. Når virksomhederne blev spurgt om, hvad der kræves for at skabe en sådan organisation, var svaret, at en veludviklet IT-afdeling har afgørende betydning. Med ny teknik kan medarbejderne være opkoblet hele tiden og mødes i eksempelvis videokonferencer. Det spiller ikke så stor en rolle, hvor man befinder sig rent fysisk, for man kan stadig være i kontakt med hinanden. Når det så er sagt, konstaterede undersøgelsen også, at møder ansigt til ansigt fortsat giver langt det bedste resultat, men i en stadigt mere stresset verden kan dette jo ikke altid lade sig gøre.

Af de virksomheder, som synes, at de har et kreativt arbejdsklima, mente hele 88 procent, at samarbejde var den afgørende årsag til, at medarbejderne trives og er glade for deres arbejde. En rigtig succes bliver det navnlig, når samarbejdet sker på tværs af alders-, køns- og erfaringsgrænser. Mangfoldighed er fremtiden, hvilket er noget, som vi har belyst i Kinnarps' store Trendrapport. Hvis du ikke har den allerede, kan du bestille den her!