SÅDAN SKABES DET PERFEKTE MØDE

2014-11-13

SÅDAN SKABES DET PERFEKTE MØDE

Hvorfor taler nogen hele tiden, mens andre knap nok vover at åbne munden? Hvordan kan man rette op på denne ubalance? Her er bogen, der hjælper dig med at skabe en bedre mødekultur.

Ville det ikke være fantastisk, hvis alle møder varede halvt så længe, var mere energirige, og hvis man virkelig kunne enes om beslutninger, som alle troede på? Tidligere i år udsendte forfatterne Chris Ertel og Lisa Kay Salomon bogen Moments of Impact: How to Design Strategic Conversations That Accelerate Change. Bogen har fået stor opmærksomhed, siden den blev lanceret, ikke mindst fordi den tydeligt remser op, hvilket ansvar mødelederen har for, at alle deltager. Hvordan opmuntrer man for eksempel unge nyansatte til at vove at åbne munden, når de øvrige medarbejdere er dobbelt så gamle? Hemmeligheden ligger først og fremmest i forberedelserne, så som miniinterviews med deltagerne i god tid før mødet. Man kan også på forhånd spørge alle deltagerne, hvilke resultater de forventer sig, samt hvilke emner de ønsker bliver drøftet. Det er en nem måde at få personer til at blive mere engagerede og fokuserede. Et andet klassisk fænomen, som forfatterne tager op, er, når der holdes møder mellem forskellige afdelinger i en virksomhed. Det forekommer ofte, at nogen bevidst eller ubevidst begynder at anvende "kringlede" udtryk for at få de andre til at føle sig dummere. Den slags magtsprog skal mødelederen være opmærksom på. Ligesom det kan være en god idé at tænke over, hvilke bevæggrunde mødedeltagerne har. Hvorfor argumenterer han eller hun på en bestemt måde? Hvad har de henholdsvis at vinde eller tabe med en bestemt beslutning? Hvis du er interesseret i psykologien bag et møde, så er dette efterårets bedste og mest interessante læsning.