Digital detox

2016-09-09

Pling! Hvordan påvirker det os, når vi hele tiden er på? Ny forskning viser, hvor ødelæggende det er for produktiviteten. Derfor er der også en række store virksomheder, heriblandt Volkswagen, som har besluttet at lukke sine e-mailservere efter kontortid.

Alle ved udmærket godt, at det er skadeligt med for meget overarbejde og aldrig at kunne holde rigtig fri. Alligevel kan det være svært at sige nej.

  "Men konsekvenserne for både enkeltpersoner og virksomheder burde mane til eftertanke," siger Erin Reid ved Boston University School of Business.

  "Vores forskning viser entydigt, at så godt som alle mennesker bliver mere eller mindre dysfunktionelle, hvis vi aldrig kan lægge mobiltelefonen fra os uden hele tiden at gå og vente på næste e-mail eller telefonopkald."

I de rapporter, som indeholder de mest dystre fremtidsudsigter, advares der mod, at vi er på vej til at få en arbejdskultur, hvor man forventes at prioritere arbejde højere end familie, personlig udvikling og fritidsinteresser – ja sågar højere end selve livet.

  "I en del tilfælde bliver konsekvenserne direkte bizarre. I en virksomhed, vi undersøgte, viste det sig, at en fjerdedel af alle medarbejdere foregøglede at arbejde 80 timer om ugen, mens de i virkeligheden kun arbejdede halvt så meget. Men kulturen var sådan, og de følte sig tvunget til det," fortsætter Erin Reid.

Volkswagen er ikke alene om at reagere. I Frankrig har man indført en lov, som forbyder arbejdsgivere at sende e-mails til sine ansatte efter arbejdstids ophør.