FACADER, DER ÅNDER

2013-04-30

I Kinnarps bestræber vi os på at beskytte miljøet og finde innovative løsninger. Og måske er det den unge, britiske arkitekt Dave Edwards, der har nøglen til, hvordan skyskrabere i storbyerne en dag kan blive selvforsynende med energi. Edwards' løsning er nemlig grøn på to forskellige måder – det er alger, der bliver byggesten for vores fremtid!

Blandt alle de teknologiske fremskridt, vi har oplevet i samfundet, er der nogle områder, hvor tiden på mystisk vis har stået stille.  Tag for eksempel bare vores bygninger: Mange af os bor i huse, der blev bygget i begyndelsen af sidste århundrede og bliver opvarmet med olie eller af elkedler, der er 50 år gamle.  Det er ikke ret smart – hverken for miljøet eller for din tegnebog.
En af dem, der gerne vil ændre på dét, er den innovative, britiske arkitekt Dave Edwards, som har foreslået, at man i Londons finansdistrikt bygger en skyskraber med en revolutionerende energiløsning, som i øjeblikket er et af de helt store arkitekturmæssige emner i videnskabelige kredse.
Edwards' skyskraber har et integreret økosystem, og den er helt selvforsynende med energi, fordi facaderne er udstyret med et grønt overfladelag af planter og store algemarker, som høstes og omdannes til biomethan. Biomasseaffald fra processen kan også komposteres og genbruges som næringsstoffer til bygningens overfladelag. Når affaldsvand så sendes gennem algemarkerne for at blive genbrugt, er cirklen sluttet.
Dave Edwards har samarbejdet med forskere fra universitetet i Newcastle, og de første resultater er forbløffende.  Hvis algemarkerne dækker 30.000 kvadratmeter af skyskraberen, vil de på årsbasis absorbere 250.000 tons kuldioxid, samtidig med at man kan udvinde 450 tons biomethan fra dem, hvilket energimæssigt udtrykt kan sammenlignes med det, 120 gennemsnitshusholdninger forbruger på et år.
I fremtiden er det ikke kun vores parker, men også de huse, vi bor i, der kommer til at fungere som grønne lunger for vores byområder.

 
Få flere oplysninger på: www.dave-p-edwards.com

Foto: AVR London