Fokus på indretningen

2015-06-04

Synes du, at tingene af og til går lidt for stærkt på arbejdet? Det er du ikke ene om. Kinnarps har kigget på en undersøgelse, der er offentliggjort i det amerikanske magasin Forbes. Den konkluderer, at tre ud af fire kontoransatte længes efter at have en privatsfære, hvor de en gang imellem kan trække sig lidt tilbage.

Det forventes hele tiden af os, at vi er tilgængelige, og multitasking er blevet et positivt værdiladet ord. Samtidig med at du taler i telefon, kigger du på en rapport på computeren og beder hviskende en kollega om at tage en kop kaffe med til dig. Men til sidst går den selvfølgelig ikke længere, og du begynder at tabe alle de bolde, som du forsøger at holde i luften.

At arbejde hjemme er heller ikke løsningen – i hvert fald ikke på sigt. For de der spontane møder ved kaffeautomaten er også vigtige. Denne gruppedynamik vil der aldrig være nogen tekniske løsninger, som kan matche. Men det fremgår tydeligt af undersøgelsen i Forbes, at der er behov for at have privatsfærer på arbejdet, hvor der er stille og roligt, og hvor vi kan koncentrere os. 55 % hævder f.eks., at de sjældent kan gennemføre en hel opgave uden at blive afbrudt. 

Lyder det bekendt? Hvor forstyrrende er det ikke, når der er nogen, som går forbi dig og kan se, hvad du skriver på skærmen? Eller hvad stiller man op med højrøstede kolleger, som fortæller om weekendens eskapader, mens du forsøger at fokusere på dit arbejde?

Som så ofte, når det handler om spørgsmål vedrørende arbejdspladsen, er svaret en gennemtænkt indretning, som tager hensyn til, at vi i løbet af en normal arbejdsdag befinder os i forskellige koncentrationsfaser. Nogle gange har vi brug for at arbejde alene, mens vi andre gange kan sidde sammen med andre og udføre rutineopgaver eller slappe af sammen med vores kolleger. 

Så hvordan skaber man sådan en arbejdsplads?
Kinnarps svar på dette hedder Next Office Activity Based Working, som er en helhedsløsning, der tager hensyn til såvel det fysiske som det digitale miljø, men også til selve organisationen.