Sådan skaber man det bedste team

2016-04-12

Hvordan opbygger man det bedste og mest kreative team i virksomheden? Den første indskydelse er at samle de dygtigste medarbejdere i det samme rum. Men helt så enkelt er det ikke, viser en spændende forskningsrapport fra Google.

Da Julia Rozovsky studerede på Yale School of Management, begyndte hun at spekulere over, hvorfor visse studiegrupper fik hende til at føle sig godt tilpas og fik det bedste frem i hende, mens andre mestendels gjorde hende nervøs.

– Ofte opstod der strid om lederrollen. De højrøstede fik deres vilje igennem, mens de mere eftertænksomme studerende sad stille tilbage og blev usikre på at fremføre deres synspunkter. Det var helt enkelt det forhold, at der var "lavt til loftet", som gav en skæv balance i gruppedynamikken. I et sådant klima udtænkes der ingen smarte idéer, siger Julia.

I dag er det meste på vores arbejdspladser målbart, men det er forkert blot at fokusere på individuelle præstationer og derimod bedre at undersøge, hvordan vi fungerer sammen. Siden starten af 00'erne er gruppearbejdet øget med mere end 50 procent på kontorarbejdspladser, og det er en udvikling, som bare fortsætter.

For fire år siden søsatte Google et hemmeligt projekt, der gik under kodenavnet Aristotle, og som havde til formål at udvikle de bedst tænkelige forudsætninger for at opbygge succesfulde teams. Til at lede arbejdet headhuntede man Julia Rozovsky.

Alting blev undersøgt og målt, lige fra frokostvaner, fælles hobbyer og til, hvad kønsfordelingen i en gruppe betyder for resultatet.

– Det underlige var, at vi slet ikke kunne se nogen mønstre i det. Google lever jo af at kunne finde årsagssammenhænge, men hvor meget vi end anstrengte os, blev vi ikke en pind klogere, fortæller Julia.

Det var først, da de begyndte at interessere sig for de uskrevne og usynlige regler, der gælder i en gruppe, at de fik hul på bylden. De fandt frem til, at alle succesfulde grupper havde to sager til fælles:

  1. Alle taler cirka lige meget, og lederskabet er helt demokratisk. Hvem der svinger taktstokken i gruppen, bestemmes ikke af, hvad der står på visitkortet, men af den konkrete opgave.
  2. Det er en stor empatisk og social evne, som gør, at gruppen umiddelbart opfatter, hvis der er nogen, som føler sig udenfor.

Julia og hendes team kom frem til, at teams, der fungerer efter disse uformelle regler, har langt større succes end andre. Medarbejderne bliver efter mødet og drøfter idéer, joker og smalltalker med hinanden, og de viser et langt større engagement i opgaven end de øvrige grupper, som måske på papiret har en stærkere sammensætning.

– Det, vi frem for alt lærte i forbindelse med Aristotle, var vigtigheden af, at mennesker føler sig psykisk trygge på deres arbejdsplads. Man skal ikke behøve at gå ind i en anden rolle, blot fordi man er på arbejde. Dette forsøger vi at lære vores medarbejdere, og så kommer resultaterne også.