Med ansvar for fremtiden

2015-06-02

Lige siden begyndelsen har Kinnarps fokuseret på at finde løsninger, der giver den bedst mulige effekt – og mindst mulige påvirkning af omverdenen. Nu lancerer vi THE BETTER EFFECT, et koncept som beskriver, hvordan vi hos Kinnarps ser på bæredygtighed. I forbindelse med lanceringen præsenterer vi også vores nye bæredygtighedsrapport, der viser, at vores store og strukturerede miljøindsats giver resultater.

Af miljø- og kvalitetsmæssige årsager er det vigtigt for os at vide, hvor de råvarer, som vi anvender, kommer fra. I dag er 94 % af alle de træråvarer, som Kinnarps anvender, for eksempel certificeret og kontrolleret. Det høje tal gør Kinnarps til et forbillede i branchen.

"Vi er ikke tilfredse, før vi når 100 %, dvs. at alle de træråvarer som vi har brug for til vores produkter, er kontrolleret eller certificeret. Vi ønsker både af miljø- og kvalitetsmæssige årsager at vide, hvor de råvarer, som vi anvender, kommer fra, og hvad de indeholder. Det er selvfølgelig også noget, vores kunder efterspørger. Det svære er at finde leverandører, der kan leve op til vores høje krav," siger Kinnarps' bæredygtighedschef, Thomas Ekström.

Hos Kinnarps har vi en lang tradition for at anvende rene materialer i videst muligt omfang. Når vi taler om rene materialer, mener vi hele kæden – fra valget af råvarer og under hvilke forhold de fremstilles, samt hvordan de påvirker os, når vi anvender dem, til hvor nemt det er at genvinde produktet, når det er udtjent. 

Hvor andre ser en stol eller et skrivebord, ser Kinnarps muligheder for at yde en indsats for en mere bæredygtig fremtid. Gennem hele produktionskæden forsøger vi at finde løsninger, der giver den bedst mulige effekt. Et eksempel, der nævnes i Kinnarps' bæredygtighedsrapport, er den kendsgerning, at vi siden 2012 har formindsket vores CO2-udslip med 28 %.

"Vi har optimeret vores transportsystem, som sørger for, at lastbilerne læsses med varer i den rækkefølge, som de skal leveres i, at vi udnytter transporten begge veje samt at vi opretholder vores høje fyldningsgrad på over 90 %. Det giver os få reklamationer, formindsket CO2-udslip og mere tilfredse kunder. Vi leder hele tiden efter fremadrettede og endnu bedre løsninger, som at lade vores mest anvendte lastbil, der kører mellem fabrikkerne, køre på biodiesel," siger Tomas Ekström.

Du kan finde flere oplysninger om vores miljøindsats hér.