Shhh du forstyrrer!

2014-02-28

Madkasser og stakke af papirer og bøger. Er du bekymret for, at dine kollegaer er irriterede over din rodede arbejdsplads? Men der er noget andet, der er langt værre; dit støjniveau. Du larmer!

At arbejde i åbne kontorlandskaber skaber sine vanskeligheder. Kun adskilt af tynde skillerum kommer vi tæt på andre mennesker, og hvad enten vi vil det eller ej, får vi en masse at vide om vores kolleger. Man kan ikke værge sig. De fleste har oplevet, at i det øjeblik, man sætter sig ned for at skrive på det der vigtige dokument, er der nogen i den anden ende af lokalet, der hører høj musik i radioen eller taler højt i telefon. Der er tidspunkter, hvor det føles som om, man er med i den britiske komedieserie The Office. Universitet i Sydney har i en interessant undersøgelse udpeget de mest forstyrrende elementer i et åbent kontorlandskab. 30 % af deltagerne i undersøgelsen nævnte, at kollegernes lydniveau var det sværeste at forholde sig til. Men endnu værre var faktisk manglen på privatliv: At man aldrig kan være i fred, at man ikke kan koncentrere sig, og at alt det, man selv siger, faktisk kan høres af andre. Hele 60 % nævnte dette som værende det største problem.
Et andet tankevækkende resultat fra undersøgelsen er også, at medarbejdere, der sidder i en kontorbås, er mindst tilfredse med deres arbejdsplads. De medarbejdere, der sidder i helt åbne kontorlandskaber, er ovenikøbet mere tilfredse. Forklaringen på dette er, at de kan se deres kolleger og finde ud af, hvor den forstyrrende lyd kommer fra. Det giver i det mindste en beskeden – men vigtig – illusion om kontrol. Andre irritationsmomenter, der blev nævnt i undersøgelsen:

  • 28 % synes ofte, at temperaturen på kontoret er forkert.
  • 18 % mener, at arbejdspladsen er for lille.
  • 15 % er irriterede over farverne på kontoret.