Smart indretning

2015-08-18

Hvordan får man mere tilfredse og effektive medarbejdere? Ved at investere i en smart indretning! Kinnarps har kigget nærmere på et arbejdspladsspørgsmål, der både er aktuelt og interessant.

For nylig blev der gennemført en stor undersøgelse (IPSOS Survey) i USA, hvor man interviewede 90.000 funktionærer. Af disse hævdede hele 84 %, at de har svært ved at koncentrere sig på arbejdet. De synes, at de hele tiden bliver afbrudt og sjældent kan fuldføre en opgave. Man mener, at det kan forklares med det forhold, at mange arbejdspladser i dag er udformet ud fra en standardskabelon. Her gøres der ikke forskel på, om du er revisor og sidder fordybet i Excel-ark hele dagen, eller om du er sælger og konstant taler i telefon. Nogle har brug for meget tid for sig selv. Andre kan godt lide at arbejde i grupper. Alligevel ser miljøerne ens ud. En smart indretning tager udgangspunkt i de faktiske arbejdsopgaver og individuelle behov. For at tilgodese alle disse skiftende krav arbejder Kinnarps ud fra en helhedsløsning, der hedder Better at Work, og som tager hensyn til alt fra bæredygtighed og ergonomi til design og innovation.