KINNARPS TRENDRAPPORT DEL 1 FRA VUGGE TIL VUGGE

2013-09-13

KINNARPS' TREND REPORT PART 1. FROM CRADLE TO CRADLE

Hvordan og hvor kommer vi til at arbejde i fremtiden? Hvilke værdier kommer til at være retningsgivende for samfundet og virksomhederne? Kinnarps har efter et omfattende forskningsarbejde og hundredevis af interviewer med ledende beslutningstagere fundet frem til de tendenser, der primært påvirker vores tid. Her er en sammenfatning af den første del: Fra vugge til vugge - betydningen af en bæredygtig tænkemåde på miljøområdet!

På taget af Price Waterhouse Coopers nye, storslåede hovedkvarter i London er der i de sidste måneder blevet gjort en række opsigtsvækkende observationer. Fugle, som ikke havde vist sig i flere årtier i den engelske hovedstad, er begyndt at bygge rede, og nogle sjældne insektarter, som man troede var forsvundet for evigt, er blevet set summe rundt om skorstenene. Et uventet, myldrende dyreliv.

Så hvad er der egentligt sket på verdens største revisionsfirma?

Forklaringen er ligeså enkel som håbgivende - da bygningen blev bygget, anvendte arkitekterne den allerseneste viden på miljøområdet. Bygningen er den første i England, der har fået tilkendegivelsen "Outstanding" af BREEAM, som er verdens førende organisation, hvad angår miljøklassificeringssystemer. Med en helt ny tænkemåde omkring genvinding er skyskraberen et yderst vellykket bevis på en af de stærkeste tendenser, der er ved at bryde igennem i samfundet - omsorgen for vores miljø.
Men lad os gå et par etager ned, fra det genskabte dyreliv mellem ventilationsrummene og parabolantennerne på taget til bestyrelsesformand Dennis Nallys kontor. I en kommentar siger han blandt andet:
– Som en virksomhed skal vi handle ud fra et etisk, troværdigt perspektiv, når det drejer sig om miljøspørgsmål. I sidste ende er dette fuldstændigt nødvendigt for at kunne beholde talentfulde medarbejdere og hævde sig i den stadig hårdere konkurrence. Derfor er det indlysende, at vi også skal bygge så miljøvenligt som muligt.
Det er noget, som flere og flere virksomheder er blevet klare over. Hurtigt men sikkert går samfundet mod en ny bevidsthed, hvor miljø, etik og bæredygtighed får større og større betydning for, hvordan kunder og forbrugere træffer deres valg.
- Et miljømæssigt bæredygtigt arbejdsliv er en selvfølge! Forbrugerne bliver mere og mere krævende, siger Christina Bodin Danielsson fra Stressforskningsinstituttet på Stockholms universitet.

Det drejer sig om en forandret holdning, der først og fremmest har slået rod hos nutidens unge. De, der er født i 80'erne og 90'erne, accepterer ikke virksomheder, der for et syns skyld "grønvasker" deres profil - bæredygtighed skal indgå som en naturlig del af virksomheden og udspringe af et ægte, oprigtigt engagement. Vi nægter at købe produkter fra et firma, der ikke opfører sig ordentligt, og vi er slet ikke interesserede i at blive ansat af og arbejde for sådan et firma. I stedet for går vi hjem og lægger et oprørt opslag ind på de sociale medier. For første gang i historien har den enkelte borger nemlig en enestående mulighed for at blive hørt og ligefrem påvirke virksomhederne og myndighederne på en måde, som indtil videre ikke var mulig.
- Virksomheder, der ikke opfører sig ordentligt, vil få det meget svært i fremtiden, siger Henrik Axell, Kinnarps konceptudvikler hos Next Office – Activity Based Working.

Et begreb, der tit gik igen i interviewerne i forbindelse med arbejdet med Trendrapporten, er ”Planet, people, profit” – de tre P'er. Hvilke miljømæssige, sociale og økonomiske fodaftryk efterlader vi til de næste generationer? Hvor fremstilles produkterne? Hvordan er processen foregået? Det bliver vigtigere og vigtigere at iagttage miljøspørgsmål ud fra et helhedsperspektiv - også med hensyn til hvad der sker, lang tid efter vi er borte. Vi begynder at forstå, hvad det indebærer, at vi faktisk kun har jordkloden til låns.
En virksomhed, der er kommet langt i dette arbejde, er McDonough Braungart Design Chemistry, der har registreret varemærket Cradle to Cradle (Vugge til vugge), hvor der fokuseres på at at skabe et system, der ikke efterlader noget affald. Alt indgår i et lukket økosystem. En løsning og vision, der bliver vigtigere og vigtigere.
– Du kan ikke længere skille dig ud fra mængden ved ganske enkelt at hævde, at du passer på miljøet. Det forventes ganske enkelt, at alle gør, hvad de kan, siger Derek Barker, VD ved Haskoll.
Med andre ord er det ikke længere nok at klimakompensere for medarbejdernes flyrejser for at blive betragtet som miljøbevidst. Virksomhederne kan heller ikke gemme sig bag påstande om, at miljøsatsninger er for dyre. Tværtimod. Nye forskningsresultater påviser for eksempel, at virksomheder med en grøn profil er 16 gange mere produktive end virksomheder, der ikke er.
Andre bonuseffekter af en aktiv miljøtænkemåde er betydelige energibesparelser, og i nogle lande belønnes virksomheder med miljøeffektive kontorer også med skattelettelser. At være på forkant med miljøarbejdet giver også virksomhederne store konkurrencefordele.
– Vi er nødt til at finde ud af, hvilke af nutidens råvarer i produktionen kommer til at blive mangelvarer i fremtiden, så vi kan finde erstatninger for dem. Vi er samtidigt nødt til at skabe et økosystem med produkter, som er nemme at demontere og genvinde. Det kan ikke betale sig i dag ud fra et økonomisk synspunkt, men det kommer det til at gøre fremover, når planetens befolkning bliver fordoblet. Derfor er det vigtigt, at vi forbereder os, siger Liv Tveter, VD Kinnarps Norge.
De virksomheder, som det lykkes at gå den vej - at vise, at man tager ansvar, miljømæssigt såvel som socialt - vil være fremtidens vindere.
Ifølge en stor amerikansk undersøgelse (PWC Survey Millenials at work) hævdede 86 procent af alle unge arbejdstagere, at de ville skifte job, hvis arbejdsgiveren ikke levede op til sine CSR-forpligtelser*.

NALJEN STÅHLSTRÖM


* Corporate Social Responsibility


SÅDAN ARBEJDER KINNARPS!

Hvad er Kinnarps holdning til miljø og bæredygtighed - og hvordan kan vi inspirere andre virksomheder? Her stiller vi seks vigtige spørgsmål til Tomas Ekström, miljøchef & Elisabeth Slunge, Brand/Range/Design director hos Kinnarps.

Elisabeth Slunge Brand/Range/Design director                       Tomas Ekström Environmental Manager


Hvad skal man tage højde for, hvis man ønsker en mere miljøvenlig arbejdsplads?
Bed om certificeringer for de møbler og farver, som skal anvendes til indretning af kontoret. På denne måde kan virksomheden for eksempel sikre, at verdens skove beskyttes på en bæredygtig måde, og at der ikke anvendes giftige kemikalier i fremstillingen.
Effektivisere kontorarealerne og undgå, at nogle arealer slet ikke anvendes.
Elisabeth Slunge

Hvilke miljøkrav stiller I til jeres leverandører?
Udover at alle vores leverandører skal opfylde svensk og europæisk lovgivning, kræver vi, at alt det materiale, som vi får leveret, er Svanen-mærket. Vi garanterer også, alle vores leverandører og underleverandører følger FN's The Global Compact, hvis principper, der retter sig til virksomheder, gælder menneskerettigheder, arbejdsretslige spørgsmål, miljø og korruption.  Vi er overbeviste om, at sociale og miljømæssige aspekter er tæt forbundet med hinanden.
Tomas Ekström

Hvad er jeres største udfordringer med henblik på miljø og bæredygtighed fremover?
Kinnarps arbejder konstant på at udarbejde metoder, der kan formindske kemikaliemængderne i vores produktion. Samtidigt overvejer vi, hvordan vi kan komme tættere på et "Vugge til vugge"-perspektiv, hvor produkterne genanvendes og genvindes i deres helhed uden at blive degraderet. For at dette skal kunne lykkes, er vi opmærksomme på valg af alternative materialer og nye måder at fremstille møbler på.
Tomas Ekström

Hvordan kan bæredygtighedsbestræbelserne bidrage til øget rentabilitet?
Vores kunder efterspørger bæredygtige alternativer, og eftersom vi har et tydeligt bæredygtighedsperspektiv, gavner det vores forretninger. En bæredygtig holdning er også vigtig for at tiltrække veluddannede, kompetente medarbejdere.
Elisabeth Slunge

Fortæl os om et grønt projekt, som I har iværksat.
IUCN, International Union for Conservation of Nature, som blandt andet er ansvarlig for rødlistning af arter, vil bygge det først platincertificerede hus ifølge standarden LEED. Kinnarps har leveret alle møblerne til indretningen. Valget faldt blandt andet på os takket være vores engagement med bæredygtigt skovbrug (FSC).
Tomas Ekström

Hvad gør I for at reducere kuldioxidudslippet på jeres fabrikker?
I dag varmes vores fabrikker i Kinnarp og Skillingaryd med briketter lavet af reststoffer fra vores fremstillingsproces. Resultatet er, at Kinnarps ifølge beregningerne har reduceret kuldioxisudslippet med flere hundrede tusinde ton. Vi gennemfører desuden regelmæssige kontroller og udbedrer trykluftutætheder, som normalt er en energisluger i industrien.
Tomas Ekström