KINNARPS' TREND REPORT PART 5. From hard cash to soft values

2013-11-19

Lønnen plejede at være den vigtigste belønning for at holde medarbejderne i godt humør. Men Kinnarps' trendrapport viser, at blødere værdier – som indflydelse, bekræftelse og engagement – nu rangeres højere.

Måske var det nemmere at være arbejdsgiver tidligere, da konkrete, belønningsbaserede arbejdsmiljøer dominerede: Et par hundrede kroner ekstra hver måned, yuppiemobiltelefon og tjenestebil samt adgang til bjerghytte i vinterferien.

Når en ny generation kommer ind på arbejdsmarkedet, og vi går fra industrisamfund til tankeøkonomi, forandres forholdet mellem virksomheden og den ansatte på flere måder:

• Det, der motiverer en medarbejder, bliver mere og mere individuelt, hvilket stiller højere krav til, at arbejdsgiveren er god til at lytte.

• Der sættes mere pris på abstrakte belønninger.

"Bløde værdier bliver vigtigere og vigtigere. Og de kan faktisk være afgørende for, at virksomhederne tjener penge og får overskud i det lange løb," konstaterer Thomas Fürth, Research Director i forsknings- og konsulentvirksomheden Kairos Future.

En international undersøgelse, som virksomheden har gennemført, viser, at de vigtigste forudsætninger for, at medarbejderne føler sig tilfredse med deres arbejde, er, at de kan påvirke deres arbejdssituation, at de får bekræftelse i form af tilbagemeldinger og støtte fra chefer og kolleger, samt at de føler sig engagerede på arbejdet og synes, at det er sjovt.

Hvert år rangeres de bedste arbejdspladser i 45 lande verden over af undersøgelses- og managementrådgivningsvirksomheden Great Place to Work.

To tredjedele af bedømmelsen er baseret på medarbejdernes opfattelse af deres arbejdsplads og den resterende del på spørgsmål til virksomhedens HR-afdeling eller ledelsesgruppe.

I kategorien 'store organisationer' er Microsoft blevet kåret til Sveriges bedste arbejdsplads tre år i træk. Den amerikanske computergigant prøver ikke at konkurrere om at tilbyde flest fordele til sine ansatte. Den største fordel skal være at have et arbejde, som er skægt, og hvor man har mulighed for udvikling. Medarbejderne i Sverige får blandt andet lov til at arbejde på ideelle projekter, med fuld løn, tre dage om året. Én har valgt at donere stamceller, en anden har hjulpet en slægtning med alkoholproblemer, og en tredje har undervist i it på skoler og plejehjem.

I fire år (2007-2010) blev SAS Institute, verdens største privatejede softwarevirksomhed, anset for at være landets bedste arbejdsplads. Virksomhedens fordele til medarbejderne er ikke rundhåndede bonusaftaler, men fleksibel arbejdstid, frihed under ansvar, 35-timers arbejdsuge og støtte til at arbejde hjemmefra.

Personaleomsætningen i SAS Institute har i lang tid ligget under to procent sammenlignet med branchens gennemsnit på 20 procent.

"Det, der er vigtigt for medarbejderne, er også vigtigt for arbejdsgiveren. En medarbejder, der har det godt, er mere loyal og engageret, og dét er en åbenlys økonomisk fordel for arbejdsgiveren," siger Beata Osiecka, administrerende direktør for Kinnarps Polen, og hun fortsætter:

"Arbejdsgiveren ved, at medarbejderne er deres vigtigste ressource, eller endnu mere: hjertet i virksomheden. Derfor gør de alt, hvad de kan for at tiltrække og beholde de rette personer.

Det er alligevel underligt, at der stadig er så stor forskel på chefernes og medarbejdernes opfattelse af belønninger."

En undersøgelse har vist, at 65 procent af cheferne tror, at penge er den vigtigste ansporing for medarbejderne. I virkeligheden er det kun 18 procent af medarbejderne, der deler denne opfattelse. De arbejdsgivere, som det lykkes at efterkomme individuelle ønsker om indflydelse, bekræftelse og engagement, har således mulighed for at få mere motiverede og tilfredse medarbejdere, men også for at spare penge.

Udviklingen, der går imod, at der sættes mere pris på blødere værdier, følger stort set samfundsudviklingen.

Søgning efter mening, ægthed og højere værdier end dem, der står på nederste linje af årsberetningen, er tendenser, der bliver stærkere og stærkere. I vores del af verden, som måske er den mest sekulariserede, er behovet for en arbejdsgiver, der har lidt mere at byde på end bonusmaksimering, om muligt endnu større. Arbejdet er ikke længere bare et sted, man tager hen, men noget man ønsker at tro på.  Derfor er det for nutidens medarbejdere ikke bare ens egne, personlige gevinster, der tæller. Vurderingerne af virksomheden og dens samfundsansvar er blevet vigtigere, og CSR-arbejdet – Corporate Social Responsibility – er i løbet af nogle få år blevet forvandlet fra en eksklusiv aftershave til en hygiejnefaktor.  Dette skyldes, at medarbejderne – og kunderne – i højere og højere grad efterspørger blødere værdier. Tim Oldman, administrerende direktør for Leesman Index, der analyserer arbejdspladser, sammenfatter:

"Vi har fået bedre indblik i, hvordan de bløde værdier påvirker forretningerne. I princippet er de bløde værdier ved at blive til forretningsværdier."

 

Vidste du, at …

... Daniel Pink, forfatter og tidligere taleskriver for Al Gore, har lavet undersøgelser, der viser, at visse former for konkrete "gulerødder" kan mindske den iboende motivation, forværre præstationen, slå kreativiteten ihjel og få folk til at glemme den gode opførsel? Konkrete belønninger kan opmuntre til uønsket adfærd såsom snyd og bedrageri, gøre personalet afhængige og fremme en kortsigtet tankegang.

... kun 31 % af de ansatte følte sig engagerede på arbejdspladsen? Det viser undersøgelsen Employment Engagement, som konsulentfirmaet BlessingWhite har foretaget.

... 90 % af unge svenskere mener, at personlig udvikling er det vigtigste erhvervsaspekt?