Viisi vinkkiä vaikuttavampaan hankintaan

2016-04-21

Aseta vaatimuksia! Tämä hyödyttää sekä sinua että ympäristöä. Organisaatiosi edistää kestävämpää yhteiskuntaa kun sen hankintaprosessi on hyvin suunniteltu. Työntekijäsi saavat hyvän työympäristön, ja myönteinen ketjureaktio vaikuttaa myös muihin ihmisiin sekä ympäristöön. Kun asetat vaatimuksia itsellesi ja organisaatiollesi, asetat niitä myös meille. Me puolestamme asetamme vaatimuksia itsellemme ja tavarantoimittajillemme. Yhdessä teemme suuremman vaikutuksen!

  • MITKÄ OVAT TÄRKEIMMÄT KYSYMYKSESI?

Aloita tunnistamalla kysymykset, jotka ovat tärkeitä omassa kestävän kehityksen työssäsi. Millä muutoksilla olisi suurimmat vaikutukset? On vaikeaa siirtyä suoraan nollasta sataan. Onkin helpompaa saavuttaa tuloksia keskittymällä vain muutamaan avainkysymykseen. Siksi on parempi kysyä muutama tarkka kysymys, jotka todella ymmärtää, sekä varmistaa, että pyytää dokumentoituja todisteita ja seurantaa.

  • VALITSE FSC®

Metsien rooli on ratkaiseva, jos haluamme saavuttaa ilmastosopimuksen maailmanlaajuisen päämäärän ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Aseta siis vaatimukseksi vastuullisesti hankittu raakapuu. FSC®-merkki on kolmannen tahon myöntämä sertifikaatti, joka takaa, että raakapuu on riippumattoman kolmannen osapuolen tarkastama. Vaadi, että tavarantoimittajalla on FSC Chain of Custody -jäljitettävyyssertifikaatti, mikä tarkoittaa järjestelmää, jossa merkityt raaka-aineet käsitellään ja erotellaan. Jäljitettävyyssertifikaatti ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki puu olisi FSC-merkittyä. Haluamme siksi kannustaa aktiiviseen FSC-merkittyjen tuotteiden valitsemiseen. Siten voit olla täysin varma, että kaikki puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

  • VAADI SOSIAALISTA VASTUUTA TOIMITUSKETJUSSA

Edellytä, että tavarantoimittaja asettaa sosiaalisia vaatimuksia omalle toimitusketjulleen ja että tavarantoimittajalla on toimintaohje alihankkijoilleen. Varmista, että ohje perustuu kansainvälisiin periaatteisiin, kuten YK:n Global Compact -aloitteeseen, ja että siihen sisältyvät työympäristöä koskevat vaatimukset. Pelkkä toimintaohje ei riitä, vaan vaadi tavarantoimittajalta myös toimitusketjua säännöllisesti arvioivaa järjestelmää sekä sille suoritettavaa riskinarviointia. Esitä kysymyksiä ja pyydä tietoa työmenetelmistä, riskien arvioinneista tai auditointien tuloksista. Toivotamme aina tervetulleiksi paikan päällä tapahtuvat auditointien jälkeiset seurannat. Ruotsalainen Möbelfakta-merkintä asettaa vaatimuksia toimitusketjun sosiaalisen vastuun vähimmäisvaatimuksille, riskien arvioinnille ja seurannalle. Se toimii siksi todisteena siitä, että tavarantoimittaja työskentelee aktiivisesti sosiaalisen vastuun parissa.

  • VAADI PUHTAITA MATERIAALEJA!

Ympärillämme on erilaisia tuotteita, joista erittyy runsaasti haitallisia kemikaaleja. Mutta mistä tiedämme, että jokin on vaarallista, jos se on näkymätöntä? Historia osoittaa, että emme voi olla tarpeeksi varovaisia. Tee selväksi, että tuotteet eivät saa sisältää materiaaleja tai aineita, joilla voi olla kielteinen vaikutus työntekijöiden terveyteen. Palonestoaineiden, formaldehydien ja liuottimien pois jättämisellä on suuri vaikutus. Aseta vaatimuksia ympäristöstandardeille, joihin kuuluvat kemiallista sisältöä koskevat vaatimukset (Möbelfakta ja NF Environnement).

  • NOUDATA EU-SUOSITUKSIA

 EU on kehittänyt uuden työkalun toimistokalusteiden julkista hankintaa varten. Ehdotus astuu voimaan vuoden 2016 aikana ja on hyvä lähtökohta, kun halutaan asettaa vaatimuksia omille tavarantoimittajille. Mielenkiintoista on se, että ehdotus tarjoaa nyt opastusta sekä olemassa olevien kalusteiden entisöintiin ja uusiokäyttöön että uusien kalusteiden ostamiseen. Tämä on itse asiassa niin selvää, että työkalun käyttäjää eli hankintaviranomaista kehotetaan harkitsemaan vanhojen kalusteiden uusiokäyttöä ennen uusien ostamista. Joten vaadi, että tavarantoimittaja tarjoaa järjestelmän, jossa pystytään käsittelemään uusiokäyttöä ja entisöintiä.