Aktiivinen tulevaisuus

2016-09-27

Digitaalinen vallankumous on mullistanut yhteiskunnan, meidät ja työpaikkamme. Miten siis työntekijöiden ja yritysten tulisi pysyä kehityksessä mukana?

Uusi teknologia on tietysti mahtava asia, sillä se mahdollistaa työskentelyn täysin rajattomasti. Varjopuolena ovat kuitenkin stressi ja väsymys sekä tunne siitä, että on jatkuvasti tavoitettavissa. Monilla yrityksillä ei edes ole työkaluja tämäntyyppisten ongelmien käsittelyyn. Tekniikka on muuttanut työtehtäviämme mutta vanhat rakenteet ja hierarkiat ovat edelleen pystyssä. Henkilöstöosastot yrittävät suunnistaa sellaisen kartan mukaan, joka ei enää täsmää nykyisen maailmankuvan kanssa.

Mutta ratkaisuja on olemassa.

Hollantilaisten Susan Smuldersin ja Denise Clarijsin laatima tutkimusraportti osoittaa, että tehtäviin perustuvat työympäristöt toimivat usein kimmokkeina parempaan työympäristöön. Työntekijät alkavat vapaaehtoisesti kyseenalaistaa ja haastaa vanhoja totuuksia.

”Mitkä toiminnot ovat tärkeitä meille ja mitkä asiakkaillemme? Ja miten työympäristö ja tapamme tehdä töitä voivat tukea niitä?”

Smulders ja Clarijs haastattelivat viisivuotisen tutkimushankkeensa aikana yli 5 000 toimistotyöntekijää ja havaitsivat muun muassa seuraavaa:

• 64 % sanoo saavansa lisää energiaa työskennellessään toimintaperusteisessa ympäristössä.

• 69 % tuntee itsensä tuottavammaksi.

• 66 % on sitä mieltä, että työ on innostavampaa.

• 34 % esimiehistä oli sitä mieltä, että he delegoivat enemmän aiempaan verrattuna.

Kinnarpsin tehtäviin perustuvan työympäristön malli on nimeltään Next Office-ABW. Olemme hyödyntäneet siinä kaikkea osaamistamme, kestävyydestä ja taloudellisuudesta muotoiluun ja ergonomiaan, voidaksemme räätälöidä juuri sinulle täydellisesti sopivan ratkaisun.